Alle nye beboere får et velkomstbesøg, hvor vedkommende bydes velkommen og modtager en velkomstbrochure for enten Skovparken eller Skovvejen. Her præsenteres den nye beboer for de aktiviteter der udspiller sig i boligområdet, hvor andre relevante emner i forbindelse med boligområdet har mulighed for at blive drøftet.  

Hvorfor?

Der er i afdelingen en manglende følelse af naboskab. Naboskabsundersøgelsen fra 2013 viser, at kun 42 % oplever naboskabet som godt. Dvs. over halvdelen af beboerne mener, at der ikke er et godt naboskab på Skovvejen. For at skabe et bedre naboskab og derved øge trivslen og trygheden i afdelingen, vil der lægges større vægt på modtagelsen af nye beboere.

Hvem?
Projektet er henvendt nye beboere.

Hvor?
Projektet foregår i Skovparken og Skovvejen, Boligselskabet Koldings afdeling 2.

 

birgitte ny

Birgitte Geltzer
Boligsocial medarbejder
Tlf. 3084 0509
birgitte[a]bylivkolding.dk                                                         

 

 

Status: To gange om året bliver der gjort status for projektet. Første gang bliver omkring august 2014.