Den boligsociale medarbejder skal udvikle og understøtte beboerdrevne initiativer for ældre og udsatte beboere. Aktiviteterne skal være bæredygtige via frivilligt arbejde og primært ekstern finansiering. Aktiviteter og arrangementer tager udgangspunkt i beboernes ønsker: Eksempelvis motion, fællesspisninger, fælles juleaften, foredrag eller udflugter. Der bliver også hjulpet med at stable nye traditioner på benene i boligområderne. Den boligsociale medarbejder kan hjælpe med rekruttering af og samarbejde med frivillige.

Hvorfor?
Den boligsociale indsats skal skabe rammer og mulighed for at udvikle sociale netværk for udsatte grupper i boligområderne. Tidligere beboerundersøgelser har vist, at der særligt blandt førtidspensionister og folkepensionister er socialt isolerede beboere, der kan have gavn af at blive en del af lokale fællesskaber.

Hvor?
Det boligsociale projekt foregår både i Fjordparken/Brændkjær, Munkebo og Skovparken/Skovvejen.

Hvem?
Aktiviteterne er henvendt til voksne med behov - både ældre og udsatte beboere. 

birgitte ny Birgitte Geltzer

Boligsocial medarbejder
Tlf. 3084 0509
birgitte[a]bylivkolding.dk                                                             

 

Status: To gange om året bliver der gjort status for projektet.