Under indsatsen "Sociale arrangementer og aktiviteter" sætter vi også fokus på de flygtninge, der inden for de sidste år er ankommet til Danmark. Disse flygtninge har vist sig at have en del udfordringer i forhold til at blive inkluderet i de eksisterende tilbud og ift. den generelle inklusion. Antallet af flygtninge på integrationsydelse, der er en del af ByLivKolding, nåede i jan. 2016 op på i alt 150 borgere og tallet forventes at stige markant i løbet af de kommende år. Hertil er det de sociale arrangementer og aktiviteter ude i de forskellige boligområder en vigtig indsats i bestræbelsen på at tilbyde støtte til integrationsborgere. Støtten ydes med henblik på at etablere netværk og brobygning ift. de mange tilbud, der er i lokalområderne og Kolding by, således at integrationsborgere bliver en del af både lokalsamfundet og Kolding.  

Den boligsociale medarbejder skal udvikle og understøtte beboerdrevne initiativer for integrationsborgere. Aktiviteterne skal være bæredygtige via frivilligt arbejde og primært ekstern finansiering. Aktiviteter og arrangementer tager udgangspunkt i beboernes ønsker. Den boligsociale medarbejder kan hjælpe med rekruttering af og samarbejde med frivillige.

Hvorfor?
Den boligsociale indsats skal skabe rammer og mulighed for at udvikle sociale netværk for udsatte grupper i boligområderne. Nytilkomne flygtninge har vist sig at have en del udfordringer i forhold til at blive inkluderet i de eksisterende tilbud og ift. den generelle inklusion. Af samme grund er der flygtninge, der kan have særlig gavn af at blive en del af lokale fællesskaber.

Hvor?
Det boligsociale projekt foregår både i Fjordparken/Brændkjær, Munkebo og Skovparken/Skovvejen.

Hvem?
Aktiviteterne er henvendt til integrationsborgere.

10011 linette Fotor 2 Fotor Fotor Fotor Fotor  Linette Brix Nikolaisen

Boligsocial medarbejder
Tlf. 2118 8934
linette[a]bylivkolding.dk                                                             

Status: To gange om året bliver der gjort status for projektet.