Under indsatsen "Opsøgende arbejde" sætter vi også fokus på de flygtninge, der inden for de sidste 3 år er ankommet til Danmark. Antallet af flygtninge på integrationsydelse, der er en del af ByLivKolding, nåede i jan. 2016 op på i alt 150 borgere og tallet forventes at stige markant i løbet af de kommende år. Hertil er det opsøgende arbejde en vigtig indsats ift. en integrerende bestræbelse, der har fokus på både brobygning og information om at bo alment.   

Der skal være løbende kontakt til ejendomsfunktionærerne og boligorganisationernes administrationer, så bekymringer og relevante oplysninger kommer videre til de rette personer.

I Munkebo og Skovparken/Skovvejen er den åbne rådgivning stedet, hvor beboere kan opsøge de boligsociale medarbejdere, hvis de er bekymrede for nogle af deres naboer. I Fjordparken/Brændkjær bliver der oprettet en alternativ lokal funktion.

Den boligsociale medarbejder opsøger beboere både på områdernes bænke og ved frivilligt drevne caféer. Der skal også etableres samarbejde mellem ansatte i boligområderne og kommunens opsøgende medarbejdere.

Hvorfor?
Nytilkomne flygtninge har vist sig at have en del udfordringer i forhold til at blive inkluderet i de eksisterende tilbud og med hensyn til viden om at bo alment.  

Hvor?
Det opsøgende arbejde er både i Munkebo, Skovparken/Skovvejen og i Fjordparken/Brændkjær.

Hvem?
Det opsøgende arbejde er henvendt til alle beboere med behov.

10011 linette Fotor 2 Fotor Fotor Fotor Fotor 

Linette Brix Nicolaisen
Boligsocial medarbejder
Tlf. 2118 8934
linette[a]bylivkolding.dk                                                         

Status: To gange om året bliver der gjort status for projektet.