Der skal være løbende kontakt til ejendomsfunktionærerne og boligorganisationernes administrationer, så bekymringer og relevante oplysninger kommer videre til de rette personer.

I Munkebo og Skovparken/Skovvejen er den åbne rådgivning stedet, hvor beboere kan opsøge de boligsociale medarbejdere, hvis de er bekymrede for nogle af deres naboer. I Fjordparken/Brændkjær bliver der oprettet en alternativ lokal funktion.

Den boligsociale medarbejder opsøger beboere både på områdernes bænke og ved frivilligt drevne caféer. Der skal også etableres samarbejde mellem ansatte i boligområderne og kommunens opsøgende medarbejdere.

Hvorfor?
I alle tre boligområder er der en høj andel af førtidspensionister og folkepensionister. Tidligere beboerundersøgelser har vist, at nogle af dem oplever social isolation, og at de kunne få gavn af at blive en del af områdernes fællesskaber.

Den høje andel af førtidspensionister betyder, at der er nogle folk med sociale problemer, psykiske problemer eller misbrug i boligområderne.

Hvor?
Det opsøgende arbejde er både i Munkebo, Skovparken/Skovvejen og i Fjordparken/Brændkjær.

Hvem?
Det opsøgende arbejde er henvendt til alle beboere med behov.

birgitte ny

Birgitte Geltzer
Boligsocial medarbejder
Tlf. 3084 0509
birgitte[a]bylivkolding.dk                                                         

 

Status: To gange om året bliver der gjort status for projektet.