Alle boligområderne, der er en del af helhedsplanen, har et markant lavere uddannelsesniveau, end det gør sig gældende for Kolding Kommune. Der er en relativt stor gruppe af unge, der ikke er kommet i gang med en ungdomsuddannelse, eller som er faldet fra den uddannelse, som de har påbegyndt. Mange børn/unge i boligområderne vokser op i ressourcesvage hjem, hvor der er ingen/ringe tilknytning til arbejdsmarkedet. Forældrene har derfor ikke viden og erfaring i forhold til uddannelse og job, som de kan videregive til deres børn. De unge har derfor svært ved at navigere i forhold til uddannelse og job.

Uddannelsesmentorerne er en ekstra støtte udover de ordinære tilbud til unge, der vurderes uddannelsesparate inden for 1 år. Støtten vil være i direkte forlængelse af den kommunale indsats, således at den enkelte unge oplever kontinuitet og enkelthed. Jobcentret visiterer den enkelte unge til projektet, og aktiviteten er et tilbud til de unge.

Uddannelsesmentoren følger den unge i 3 måneder, hvorefter den unge selv kan opsøge uddannelsesmentoren igen. Målgruppen er uddannelsesparate unge, som har enten har svært ved at komme i gang med en uddannelse eller som har svært ved at blive fastholdt i uddannelsen.

 

Hvor?

Alle afdelinger i helhedsplanen

Hvem?

Uddannelsesparate unge i alderen 18-29 år og projektet vil i et mindre omfang tilbydes aktivitetsparate unge i alderen 18-29 år, hvis de vurderes til at kunne flyttes til at blive uddannelsesparate inden for 1 år.