Alle boligområderne, der er en del af helhedsplanen, har et markant lavere uddannelsesniveau, end det gør sig gældende for Kolding Kommune. Generelt for afdelingerne er også, at mange beboere er uden for arbejdsmarkedet, hvilket bl.a. skyldes det lave uddannelsesniveau.

Der tilbydes løbende lokale kurser i primært dansk, matematik og edb. Undervisningen udbydes i samarbejde med Sprogskolen, VUC, AOF og Netværkslokomotivet.

FVU-undervisning i dansk og matematik udbydes som gratis kurser, mens edb udbydes med delvis brugerbetaling.

Der vil desuden være fokus på brobygning til byens ordinære kursustilbud, således deltagerne får mod på at indgå i læringsmiljøer udenfor boligområderne.

I samarbejde med kursusudbyderne og den fremskudte beskæftigelsesindsats tilbydes deltagerne ved afslutningen af kursusforløbene vejledning om uddannelses- og jobmuligheder, ligesom der afholdes temaarrangementer med fokus på beskæftigelse og uddannelse i samarbejde med den fremskudte beskæftigelsesindsats.

 

Hvor?

Kurser vil blive udbudt i de fire kvarterer alt efter interesse og tilmeldinger.

Hvem?

Voksne over 30 år, som har behov for opkvalificerende undervisning i grundlæggende færdigheder svarende til FVU-niveau samt har behov for at styrke dansk som andetsprog.