I boligområderne er der mange børn og unge, som ikke har mulighed for at modtage lektiehjælp hjemme, da mange børn/unge vokser op i ressourcesvage hjem, hvor forældrene fx ingen uddannelse har eller ikke kan sproget.

Der eksisterer en lektiecafé i Skovparken/Skovvejen-kvarteret og en i kvarteret ved Munkebo. Lektiecaféerne drives af frivillige voksne, som tilbyder deres støtte og hjælp.

Som supplement til den frivillige indsats samarbejdes der med UU om at tilbyde unge og deres forældre viden om uddannelsesvalg og fremtidsmuligheder.

 

Hvor?

Lektiecaféen i Skovparken/Skovvejen er i Ambassaden og lektiecaféen i kvarteret ved Munkebo er i Munkevængets skole SFO.

Hvem?

Skolebørn og unge