Jobcenter i Den Grnne Gren

Beboere i Munkebo har nu mulighed for at få rådgivning i deres boligområde. Jobcentret på Dieselvej har siden januar 2016 haft et fremskudt jobcenter i Skovparken. Jobbutikken dækker områderne omkring Skovparken, Skovvejen og Munkebo.

Her har i Munkebo fået en lille enhed i Den Grønne Gren.    

Samtalerummet i Den Grønne Gren henvender sig til aktivitetsparate borgere på kontanthjælp. Denne gruppe har andre behov end jobparate. Hvis du som beboer i Munkebo er tilknyttet jobcentret i Skovparken, men søger en mere lokal vejledning, står Sidsel, Lene og Åse parat til at give dig en hjælpende hånd. Her møder de aftale op i Den Grønne Gren i ugens tre første dage.

De tre jobrådgivere tilbyder forskellige former for rådgivning. Men målet er at få afklaret den enkeltes jobmuligheder.  

Ofte består deres arbejde i at tilbyde mentorforløb efter individuelt behov. Hertil har de også kendskab til kommunale og regionale institutioner, som de ofte henviser til. Det hænder også, at en af de tre medarbejdere tager med borgeren til møder og besøg på kommunen eller lignende.

Rådgivningen i Den Grønne Gren foregår individuelt, hvor nogle af samtalerne også foretages over telefonen. Det er tilmed muligt for beboere at få vejledning hjemme hos dem selv. De tre medarbejdere anser det for at være en fordel, at de nu befinder sig ude i området:

Åse udtaler: ”Det, som det også handler om, er at gøre de borgere, vi har kontakt med, selvhjulpne. Vi gør dem fortrolige med de tilbud, der er i nærområdet, så de på sigt kan forvalte deres hverdag bedre.”

Lene fortsætter:

”Der kan være perioder, hvor man mere eller mindre må støtte folk i deres hverdag, før de konkret kan overskue deres planer, om at komme på arbejdsmarkedet. Vi har flere ressourcer og er i tættere kontakt med borgerne”

For at få et møde i afdelingen i Den Grønne Gren skal du forvejen indgå i et kontaktforløb ved Jobcenter Kolding. Hvis du ikke er tilknyttet en fast sagsbehandler kan du henvende dig til Jobbutikken i Skovparken, Lærkevej 21. Her er åbningstiderne:

Mandag – Onsdag: 13.00. – 15.00.

Torsdag: 13.00. – 17.00.

Fredag: 9.00 – 12.00.