Der vil løbende være kurser i dansk, matematik og it. Undervisningen udbydes i samarbejde med Sprogskolen, VUC, AOF og Netværkslokomotivet. De forberedende voksenkurser i dansk og matematik er gratis, mens beboere skal betale for at komme på it-kurser.

Der er fokus på at brobygge til byens andre kursustilbud, så deltagerne for mod til at gå til kurser uden for boligområderne.

I samarbejde med kursusudbyderne og den fremskudte beskæftigelsesindsats i Munkebo og kvarteret Skovparken/Skovvejen vil deltagerne få tilbudt vejledning om uddannelses- og jobmuligheder.

Hvorfor?
Uddannelsesniveauet ligger i alle tre kvarterer under gennemsnittet i Kolding. For at alle grupper af beboere får chancen for at opkvalificere deres skolekundskaber, er der behov for lokale kurser i grundlæggende færdigheder som matematik, dansk og it.

Hvor?
Kurser vil blive udbudt i de tre kvarterer alt efter interesse og tilmeldinger.

Hvem?

Kurserne er for voksne med behov for opkvalificerende undervisning i grundlæggende færdigheder på FVU-niveau og voksne med behov for at styrke dansk som andetsprog.

Kontakt

ulla

Ulla Rytter 
Boligsocial medarbejder
Tlf. 2010 6473
ulla[a]bylivkolding.dk

Status: To gange om året bliver der gjort status for projektet. Første gang bliver omkring august 2014.