De unge ansættes til at løse traditionelle opgaver i boligområderne i samarbejde med ejendomsfunktionærerne. De unge trænes i at varetage et job fx møde til tiden, krav, regler samt rettigheder på arbejdspladsen. Samtidig skal der arbejdes på, at forældrene bliver inddraget, så de får en forståelse for de vilkår de unge skal arbejde under og kan være med til at støtte deres børn i arbejdet.

Efter 3-6 måneder, alt efter den unges behov, støttes de unge i at finde et ordinært fritidsjob.

Hvorfor?
I boligområderne er der en stor gruppe med ringe eller ingen tilknytning til arbejdsmarkedet. Det betyder, at en stor andel af børnene vokser op uden rollemodeller for, hvordan de skal begå sig på arbejdsmarkedet. Det kan være med til at præge børn og unges opfattelse af egne muligheder i fremtiden.

Hvor?
Det er primært i Munkebo og Skovparken/Skovvejen.

Hvem?
Det er primært for de 13-17-årige.

Kontakt

kai web

Kai Hundrup
Boligsocial medarbejder
Tlf. 3084 0517
kai[a]bylivkolding.dk

 Status: To gange om året bliver der gjort status for projektet. Første gang bliver omkring august 2014.