Hvad?
Erhvervsnetværket er rettet mod lokale virksomheder, som gerne vil samarbejde om mentorordninger, virksomhedsbesøg, fritidsjob og træning i jobsøgning for unge.

Den boligsociale medarbejder finder frivillige mentorer, der kan støtte unge i at komme i gang med eller fastholde den rigtige uddannelse eller det rette arbejde.

Hvorfor?
I boligområderne er der en stor gruppe med ringe eller ingen tilknytning til arbejdsmarkedet. Det betyder, at en stor andel af børnene vokser op uden rollemodeller for, hvordan de skal begå sig på arbejdsmarkedet. Det kan være med til at præge børn og unges opfattelse af egne muligheder i fremtiden.

Hvor?
Det er primært i   Munkebo og Skovparken/Skovvejen.

Hvem?
Det er primært for de 15-25-årige.

Kontakt

kai web

camilla 1

Kai Hundrup
Boligsocial medarbejder
Tlf. 3084 0517
kai[a]bylivkolding.dk

 

 

 

 

Camilla Neve Lieknins          Boligsocial medarbejder         Tlf. 3084 05728                 camilla[a]bylivkolding.dk       

 

 

 

 

 

Status: To gange om året bliver der gjort status for projektet. Første gang bliver omkring august 2014.