Munkebo hp

November har stået i tryghedsvandringens tegn. Måneden har budt på hele fem tryghedsvandringer fordelt på Kvarteret ved Munkebo og Skovparken/Skovvejen-kvarteret.

I foråret 2018 inviterede ByLivKolding, i samarbejde med politiet, kvarternetværkene og afdelingsbestyrelserne til en tryghedsvandring i kvarteret ved Munkebo og til en tryghedsvandring i Skovparken/Skovvejen-kvarteret. I november blev det tid til at følge op på forårets to tryghedsvandringer med nye vandringer for kvarternetværkene og afdelingsbestyrelserne i begge boligområder. De udfordringer og årsager til utryghed, som blev identificeret på forårets to tryghedsvandringer, blev gennemgået igen med fokus på, om de enkelte udfordringer var blevet udbedret eller løst. Derudover om der var kommet nye årsager til utryghed.

Foruden de to opfølgende tryghedsvandringer for kvarternetværkene og afdelingsbestyrelserne bød november på yderligere tre tryghedsvandringer, såkaldte beboervandringer. Her var alle beboere i Munkebo, Rosenhaven/Lindehaven/Ryttermarksvej-Gøhlmannsvej og Skovparken/Skovvejen-kvarteret inviteret.

På alle vandringerne går det igen, at der er flere steder i boligområderne, der kunne bruge bedre belysning, især her i vintertiden. Overordnet er vurderingen dog fra de fem tryghedsvandringer, at der er få utryghedsskabende udfordringer i de to boligområder. Boligforeningerne og Kolding Kommune har allerede rettet op på flere fysiske udfordringer såsom beplantning og affaldsproblemer. Der opleves desuden et stort fokus i SSP-arbejdet på de sociale udfordringer, fx unge, der opholder sig i kældre.

 

Hvad er en tryghedsvandring egentlig?

En tryghedsvandring er en planlagt gåtur rundt i et område, hvor det er muligt at påpege og diskutere mulige årsager til utryghed. På tryghedsvandringer er der især fokus på fysiske årsager til utryghed såsom belysning og beplantning, men også sociale årsager såsom handel med ulovlige stoffer på arealer i kvarteret kan komme på tale. Efter hver tryghedsvandring udarbejdes en liste over de identificerede utryghedsskabende forhold, og hvor det er muligt en ansvarsfordeling i forhold til løsning af problemerne.

I Kolding forsøger så mange relevante aktører som muligt at deltage i tryghedsvandringerne; beboerne i boligområderne, som er dem, der færdes i områderne til dagligt, ejendomsfunktionærer, politi, teknisk forvaltning i kommunen, opsøgende medarbejdere, ungdomsskole, skoler og institutioner mv.

Alle disse aktører snakker på tryghedsvandringerne om årsagerne til utryghed og forsøger at gøre noget ved udfordringerne, således trygheden i boligområderne øges.

Igen i 2019 vil vi invitere til tryghedsvandringer i kvarteret ved Munkebo og Skovparken/Skovvejen-kvarteret, og der vil også blive lavet en tryghedsvandring Brændkjær.