Tryghedsvandring nyhed website

Ruten rundt i kvarteret var nøje planlagt. Turen gik bl.a. forbi tunnelen under Lærkevej, butikscentret og p-kælderen under p-dæk 2.

På en kold, men flot og solrig aprildag gik 21 beboere og lokale aktører en tur rundt i kvarteret. Formålet var en tryghedsvandring som en del af politiets og ByLivKoldings indsats i området.

På vandringen blev der livligt diskuteret. Det kunne konstateres af såvel lokale aktører som beboere, at boligområdet er trygt at færdes i, og der ser pænt ud. Anni Damgård, beboer og beboerdemokrat i Skovparken, fortæller:

”Jeg synes, at de grønne arealer og kvarteret set rigtig pænt ud. Viceværterne får det til at se rigtig fint ud. Og jeg synes overhovedet ikke spor, at det er utrygt at færdes i området, der er fredeligt i Skovparken, og der er ikke noget at være bange for”.

Enkelte udfordringer blev nævnt på ruten. Fx blev det nævnt, at der indimellem foregår ulovlig kørsel med biler på stisystemet mellem Skovparken og Skovvejen. Kolding Kommune vil til det undersøge muligheden for pullerter på stisystemet, således den ulovlige kørsel stoppes.

Politiet og ByLivKolding havde inviteret beboerdemokrater, frivillige, boligforeninger og kommunen. Især beboerne og de lokale aktører, der er i området til dagligt, ligger inde med stor viden og oplevelser, som hjælper politiets og ByLivKoldings arbejde i området. Solveig Rasmussen, politiassistent ved Sydøstjyllands Politi, fortæller:

”Beboerne har deres daglige gang i boligområdet... det er dem, der er der om aftenen, når der er mørkt og i weekenderne. De kan komme med input til områderne, og hvad de synes, der kan gøres for, at det forbliver trygt at færdes i området”.

Tryghedsvandringen skaber også en tættere dialog og giver mulighed for en fælles forståelse af udfordringerne, så der skabes fælles løsninger på kvarterets udfordringer, fortsætter Solveig Rasmussen:

”Det, jeg synes er givende, er... at det er et stort boligområde med forskellige afdelinger, hvor boligforeningerne ejer nogle områder, og kommunen har ansvaret for andre.. at man så på vandringen kan snakke om, hvem der har ansvaret for de forskellige steder, så området forbliver pænt”.

Planen er, at Sydøstjyllands Politi og ByLivKolding også til efteråret vil afholde en tryghedsvandring.

Foruden tryghedsvandringer sker der en masse forandringer og tiltag i området, som skal medvirke til at sikre trygheden, trivslen og fællesskabet blandt beboerne. Både AAB afd. 22 og 74 er i gang med større fysiske renoveringer, mens der generelt i boligområdet sker sociale tiltag og tilbud enten på beboernes initiativ eller lokale aktører.