I boligområderne bor der mange udsatte beboere, og da ejendomsfunktionærerne har sin daglige gang i områderne, er det også dem, som møder beboerne til dagligt. Desuden involveres ejendomsfunktionærerne i fritidsjob/lommepenge-projektet, hvorfor der afholdes temaarrangementer for dem.

Temaarrangementerne har fokus på viden og udvikling af kompetencer inden for kulturforståelse/-formidling, konflikthåndtering og samarbejdet med den boligsociale helhedsplan eller lokale samarbejdspartnere. Arrangementerne skal give forståelse for og netværk til fx politi og kommunale opsøgende medarbejdere. Temaarrangementerne afholdes på tværs af afdelingerne og tager afsæt i behovene i afdelingerne og fremdriften i helhedsplanen.

 

Hvor?

Alle 17 afdelinger, der er en del af helhedsplanen

Hvem?

Ejendomsfunktionærer ansat i de 17 afdelinger, der er en del af helhedsplanen