De boligsociale projekter i Skovparken/Skovvejen er opdelt i fem indsatsområder. Neden under kan du se de enkelte projekter.

Børn, unge og familier

Projekt Målgruppe
Børnekontakten Børn i alderen 6-10 år
Sociale aktiviteter og arrangementer for familier Familier i de tre kvarterer
Foreningsguide
10-17-årige i Munkebo og kvarteret Skovparken/Skovvejen
Vi designer livet
14-25-årige i Munkebo og kvarteret Skovparken/Skovvejen
Ambassaden 6-25-årige i kvarteret Skovparken/Skovvejen
Forældrenetværk og kurser Forældre til børn og unge i de tre kvarterer
Skovparken og Skovvejens lommepengeprojekt
Børn mellem 10-13 år
Brobygning til foreningslivet Børn mellem 12-17 år i Skovparken/Skovejen og Munkebo 

Uddannelse, beskæftigelse og erhverv

Projekt

Målgruppe
Lektiecaféer Børn og unge i Munkebo og i Skovparken/Skovvejen
Fritidsjob 13-14-årige
Opkvalificerende kurser Folk med behov for opkvalificerende kurser og styrkelse af dansk som andetsprog
Erhvervsnetværk og mentorordning 15-25-årige i Munkebo og i Skovparken/Skovvejen
Fastholdelse af unge i uddannelse  18-30-årige uddannelsesparate

Beboernetværk, inddragelse og demokrati

Projekt

Målgruppe
Erfaringsnetværk for afdelingsbestyrelser De 14 afdelingsbestyrelser fra de tre kvarterer, der er med i helhedsplanen
Processtøtte til afdelingsbestyrelser Boligselskabet Koldings afdeling 2, AAB Kolding afdeling 21,22,42 og 74
Styrkelse af det frivillige liv Alle frivillige i de 14 boligafdelinger
Styrkelse og udvikling af kvarternetværk Alle deltagere i kvarternetværkene
Selvbestemmelse og medindflydelse på Skovvejen Beboere på Skovvejen, Boligselskabet Koldings afdeling 2
Kultur på Skovvejen Beboere på Skovvejen, Boligselskabet Koldings afdeling 2

Voksne

Projekt

Målgruppe
Åben rådgivning Beboere med behov i Munkebo og i Skovparken/Skovvejen
Digitalisering Alle beboere med behov
Opsøgende arbejde Alle beboere med behov
Opsøgende arbejde for integrationsborgere Alle integrationsborgere med behov
Sociale arrangementer og aktiviteter for ældre og udsatte Alle voksne beboere
Sociale arrangementer og aktivieter for integrationsborgere Alle vokse integrationsborgere
De blå ressourcer Ejendomsfunktionærer

Image og kommunikation

Projekt

Målgruppe
Kommunikationsplatform for det boligsociale arbejde Samarbejdspartnere, afdelingsbestyrelser, boligorganisationer, byrådet og de kommunale fagforvaltninger
Udvikling af den beboerdrevne kommunikation og imageindsats Afdelingsbestyrelser, boligorganisationer, frivillige og potentielle frivillige
Kommunikation internt i de enkelte kvarterer Alle beboere og lokale aktører i kvarterne
Ekstern kommunikation Borgere i Kolding
Image og kommunikation på Skovvejen Beboere på Skovvejen, frivillige og borgere i Kolding