Billede til Ullas dialogmde arrangement

Hvordan tager man som forælder bedst hånd om sine børn i dagens samfund?

En række Somaliske kvinder ved kvarteret omkring Skovparken og Skovvejen har taget initiativ til en erfaringsudveksling om netop disse spørgsmål. Det blev til et dialogmøde i starten af oktober, hvor familier på kryds og tværs af alder og etnicitet deltog.

Tungerne kom på gled og diskussionen tog hurtigt fart. Her er reaktionerne på dialogmødet fra hele fire deltagere:

Raha udtaler:

”Det var en god oplevelse. Vi snakkede rigtigt meget sammen. Noget af det interessante var, at forskelligheden mellem familierne ikke var så stor igen. Mange nydanske forældre har en tendens til at tro, at danske børn må alt, selvom det langt fra er tilfældet.”

Fardowsa Wiish stemmer i:

”Det var et rigtigt godt møde. Selvom der er forskel på f.eks. alkoholkulturen, fandt jeg ud af at mange danske forældre står med mange af de samme spørgsmål og udfordringer med hensyn til opdragelsen deres børn.”

Michael Krogh, bed særlig mærke i den åbenhed, der prægede dialogmødet:

”Vi trak emnekort og vi var blandede på kryds og tværs, mens vi snakkede. Selvom der er forskelle mellem kulturer, bar samtalerne præg af at alle, uanset hvor de kommer fra, ville deres børn det bedste, ligesom børnene i øvrigt vil forældrene det bedste.”

Men hvad siger de unge til dialogen med danske og somaliske forældre?

Fardowsas søn, Adam Wiish på 12 år, fortæller hvordan han oplevede dialogmødet:

”Det var interessant fordi der var så meget information. Bl.a. hvordan hjernen i teenageårene pludselig kommer under ombygning. Ligesom min mor, var jeg overrasket over i hvor høj grad de samme spørgsmål optager somaliske og danske forældre. Forskellen er måske alligevel ikke så stor?”

Dialogmødet var en del af indsatsen Forældrenetværk og kurser. Forældreinddragelse har spillet en stor rolle i den igangværende helhedsplan, og vil fortsat spille en rolle i den kommende helhedsplan. Dialogen om børneopdragelse er en måde at lade forskellige beboere komme til orde omkring de spørgsmål, der melder sig hos mange familier.

Sidste dialogmøde i år afholdes den 5. december og kommer til at handle om fritidsjob.

Arrangementet blev etableret i et samarbejde mellem Ungekontakten og ByLivKolding.