ByLivKoldings primære mål for de næste år er at sikre de bedste resultater for Koldings samlende boligsociale helhedsplan ByLivKolding 2014-2017. Helhedsplanens overordnede visioner er: "at øge trivsel og tryghed i de udsatte boligområder"

Det skal opnås ved:

     

  • at styrke aktivt medborgerskab
  • at styrke uddannelse og beskæftigelse
  • at bygge bro mellem boligområderne og det omkringliggende samfund
  • at forebygge kriminalitet
  • at skabe attraktive boligområder
  • Det boligsociale arbejde skal fungere som tidsbegrænsede udviklingsprojekter, der på sigt skal forankres hos lokale institutioner, frivillige foreninger eller beboere. Vores metoder bygger på at medinddragelse af beboere skaber bedre resultater af det boligsociale arbejde: både gennem personlig udvikling og forandringer i lokalområderne.