Helhedsplanens overordnede vision er:

 

At øge trivsel og tryghed i de udsatte boligområder.

 

Udgangspunktet er at arbejde med de udfordringer, som har betydning for, at beboerne og boligområderne udvikler sig i en positiv retning. Der er særligt fokus på indsatser, der hjælper flere børn og unge med at udnytte deres fulde potentiale og bryde den negative sociale arv.

De overordnede mål med det fælles boligsociale arbejde i Kolding er:

  • At styrke uddannelsesniveauet og beskæftigelsen i boligområderne
  • At øge trivslen blandt børn og styrke forældreansvaret
  • At styrke tryghed og trivsel i boligområderne
  • At reducere/fastholde det lave kriminalitetsniveau
  • At styrke det lokale samarbejde

Det boligsociale arbejde skal fungere som tidsbegrænsede udviklingsprojekter, der på sigt skal forankres hos lokale institutioner, frivillige foreninger eller beboere. Vores metoder bygger på, at medinddragelse af beboere skaber bedre resultater af det boligsociale arbejde – både gennem personlig udvikling og forandring i lokalområderne. 

 

Opdateret 10. januar 2018