Samarbejde er nøglen til det boligsociale arbejde i Kolding.

Kvarternetværk

Et kvarternetværk er en lokal gruppe af relevante aktører, beboerdemokrater og frivillige i nærområdet. Kvarternetværkene er forskellige i størrelse fra område til område, men grundlaget er samarbejdet mellem deltagerne. Møderne er med til at:

  • sikre et højt informationsniveau
  • udnytte de lokale ressourcer bedre
  • udvikle konkrete tiltag i kvarteret
  • skabe ejerskab omkring udviklingen i kvarteret

Det betyder, at et kvarternetværk er en samling af aktive personer, der sammen udvikler samarbejdet på tværs og øger kendskabet til hinandens ressourcer.

ByLivKolding er ansvarlig for at kvarternetværkenes udvikling, og at der skabes rum til nye tanker og synergier mellem de forskellige deltageres kvalifikationer og baggrunde. I øjeblikket er der tre kvarternetværk i Kolding; Kvarteret ved Munkebo, Brændkjær og Skovvejen/Skovparken-kvarteret. Der skal i helhedsplanen 2018-2021 oprettes endnu et kvarternetværk i Knud Hansens Vej/Junghansvej.

Har du lyst til at være en del af kvarternetværkene, eller kender du en, du mener, burde være med? Skriv til Camilla Neve på camilla[a]bylivkolding.dk

 

Opdateret 10. januar 2018