Samarbejde er nøglen til det boligsociale arbejde i Kolding – frivillige, beboerdemokrater, politikere og offentligt ansatte er med til at skabe boligsociale resultater. 

Kvarternetværk

Et kvarternetværk er en lokal gruppe af frivillige, beboerdemokrater og andre relevante aktører i nærområdet. Kvarternetværkene er forskellige i størrelse fra område til område, men grundlaget er samarbejdet mellem deltagerne. Møderne er med til at:

  • sikre et højt informationsniveau
  • udnytte de lokale ressourcer bedre
  • udvikle konkrete tiltag i kvarteret
  • skabe ejerskab omkring udviklingen i kvarteret

Det betyder, at et kvarternetværk er en samling af aktive personer, der sammen udvikler samarbejdet på tværs og øger kendskabet til hinandens ressourcer.

ByLivKolding er ansvarlig for at kvarternetværkenes udvikling, og at der skabes rum til nye tanker og synergier mellem de forskellige deltageres kvalifikationer og baggrunde. I øjeblikket er der tre kvartenetværk i Kolding; Fjordparken/ Brændkjær, Munkebo og Skovvejen/Skovparken.

Har du lyst til at være en del af kvarternetværkene, eller kender du en, du mener, burde være med? Skriv til Rikke Kynde på rikke[a]bylivkolding.dk

De andre samarbejdspartnere
ByLivKolding tilbyder støtte til udarbejdelse af nye projekter og helhedsplaner. Det er eksempelvis frivillige og foreninger, der gerne vil lave socialt arbejde i de områder, som ByLivKolding dækker.

ByLivKoldings boligteam 
Boligteamet består af byens boligsociale medarbejdere, ByLivKoldings daglige ledelse og udviklingschefen fra Socialforvaltningen.

Sammen med den faste boligsociale koordinering udgør boligtemaet en fast ramme for de boligsociale medarbejdere, så vi kan få sammenhæng, sparring og et fælles værdigrundlag at arbejde ud fra.