ByLivKolding er Koldings boligsociale fællessekretariatet, der udfører og koordinerer det boligsociale arbejde i Kolding. Vores indsatsområder, formål og arbejdsopgaver er beskrevet i den boligsociale helhedsplan ByLivKolding 2014-2017. Der er også link til en kortere og mere visuel udgave af helhedsplanen her

Sekretariatet er et samarbejde mellem Lejerbo Kolding, AAB Kolding, Boligselskabet Kolding og Kolding Kommune.

Du kan læse mere om vores visioner, finde vores kontaktoplysninger og se styregruppen for ByLivKolding i menuen i venstre side.

ByLivKoldings organisering

Det boligsociale samarbejde er bundet sammen af den boligsociale helhedsplan ByLivKolding 2014-2017, som 14 boligafdelinger har stemt igennem på afdelingsmøder. Der er tre kvarterer med i helhedsplan.

Hvert kvarter har et koordinationsforum med repræsentanter for afdelingsbestyrelserne, der følger udviklingen lokalt og som kommer med input til sociale arrangementer og aktiviteter i deres område. Der er også et kvarternetværk med frivillige og lokale aktører fra området, der er med til dele viden og oplysninger lokalt og koordinere lokale initiativer.

Det boligsociale arbejde er inddelt i fem indsatsområder. Der er en tovholder for hvert indsatsområde, der har overblikket over projekterne på tværs af byen. Der bliver også følgegrupper for hvert indsatsområder, der er med til fagligt at kvalificere og evaluere det boligsociale arbejde.

ByLivKoldings sekretariatsledelse består af de boligsociale konsulenter Mette B. Hagesen og Jeanette Gade Brandstrup samt udviklingschef Kim Hansen fra Kolding Kommunes Social- og Sundhedsforvaltning.

Styregruppen for ByLivKolding har det overordnede ansvar for helhedsplanens gennemførelse og fremdrift. Det er samtidig et forum for dialog om mål for udviklingen i boligområderne. Diagrammet nedenunder viser organiseringen af ByLivKolding. 

Organisering 2014-2017