Boligforeningerne i Kolding og Kolding Kommune har valgt at samle alt det boligsociale arbejde under paraplyen ByLivKolding.

Før havde hvert kvarter deres egen boligsociale helhedsplan, mens ByLivKolding sørgede for samarbejdet på tværs. Fra 2014 vil det boligsociale arbejde stadig ske lokalt efter det enkelte kvarters behov, men organiseringen og projektstyringen bliver samlet i ByLivKolding.

Status januar 2014: Samtlige 14 boligafdelinger, hoved- og organisationsbestyrelserne hos AAB Kolding, Boligselskabet Kolding og Lejerbo Kolding, Kolding Kommune og Landsbyggefonden har nu godkendt den boligsociale helhedsplan ByLivKolding 2014-2017.

Landsbyggefonden bidrager med godt 22 millioner, mens AAB Kolding, Boligselskabet Kolding, Lejerbo Kolding og Kolding Kommune samlet bidrager med 7,3 millioner kroner.

Helhedsplanen:

Her kan du se, hvilke områder der er en del af ByLivKoldings helhedsplan.

Skovparken/Skovvejen

Munkebo

Fjordparken/Brændkjær