I Kolding har der siden 1992 været ansat beboerrådgivere i de to største boligforeninger, Lejerbo Kolding og AAB Kolding. I perioder har der været fire til fem beboerrådgivere dels i boligforeningerne og dels i Kolding Kommune. Derudover har der været et kvarterløftsprojekt. Gennem tiden er der opstået et tættere samarbejde mellem boligforeningerne og Kolding Kommune.

Samarbejdsaftale bliver indgået i 2002
På baggrund af erfaringerne fra det boligsociale arbejde indgik kommunen, Lejerbo Kolding og AAB Kolding i 2002 en aftale om at arbejde ud fra et mere helhedsorienteret syn. Samtidig ønskede de forskellige parter en højere grad af koordinering af indsatserne i de enkelte lokalområder.

Behovet for et boligsocialt fællessekretariat
Erfaringer fra samarbejdet i perioden 2002-2007 tydeliggjorde, at der var behov for endnu mere koordinering og styring, og derfor oprettede AAB Kolding, Lejerbo Kolding og Kolding Kommune det boligsociale fællessekretariat i 2008. Det er det sekretariat, der i dag er blevet til ByLivKolding.

ByLivKolding blev rammen, der skulle skabe sammenhæng i og overblik over de boligsociale indsatser i Kolding. Samtidig havde de boligsociale medarbejdere brug for et forum, hvor de kunne erfaringsudveksle og lære af hinandens succeser og udfordringer.

I 2011 indgik Boligselskabet Kolding også i samarbejdet omkring ByLivKolding, da Skovvejen begyndte deres boligsociale helhedsplan.

ByLivKolding 2014-2017: Sammen om fremtiden
Fra at være et sekretariat, der har understøttet det boligsociale arbejde i Kolding, samler ByLivKolding nu det boligsociale arbejde i en samlet helhedsplan. De enkelte medarbejdere er ansat under ByLivKolding frem for at være tilknyttet et bestemt boligområde. De enkelte kvarterer er unikke og har deres egne udfordringer og løsninger, men nogle af arbejdsopgaverne er ens, og medarbejderne arbejder på tværs af områderne.