I Kolding har der siden 1992 været ansat beboerrådgivere i de to største boligforeninger, Lejerbo Kolding og AAB Kolding. I perioder har der været fire til fem beboerrådgivere dels i boligforeningerne og dels i Kolding Kommune. Derudover har der været et kvarterløftsprojekt. Gennem tiden er der opstået et tættere samarbejde mellem boligforeningerne og Kolding Kommune.

Samarbejdsaftale bliver indgået i 2002
På baggrund af erfaringerne fra det boligsociale arbejde indgik kommunen, Lejerbo Kolding og AAB Kolding i 2002 en aftale om at arbejde ud fra et mere helhedsorienteret syn. Samtidig ønskede de forskellige parter en højere grad af koordinering af indsatserne i de enkelte lokalområder.

Behovet for et boligsocialt fællessekretariat
Erfaringer fra samarbejdet i perioden 2002-2007 tydeliggjorde, at der var behov for yderligere koordinering og styring, og derfor oprettede AAB Kolding, Lejerbo Kolding og Kolding Kommune det boligsociale fællessekretariat i 2008. Det er det sekretariat, der i dag er blevet til ByLivKolding.

ByLivKolding blev rammen, der skulle skabe sammenhæng i og overblik over de boligsociale indsatser i Kolding. Samtidig havde de boligsociale medarbejdere brug for et forum, hvor de kunne erfaringsudveksle og lære af hinandens succeser og udfordringer.

I 2011 indgik Boligselskabet Kolding også i samarbejdet omkring ByLivKolding, da Skovvejen begyndte deres boligsociale helhedsplan.

ByLivKolding 2014-2017
Fra at være et sekretariat, der har understøttet det boligsociale arbejde i Kolding, samlede ByLivKolding det boligsociale arbejde ved at koordinere og skabe overblik over de boligsociale indsatser i én samlet helhedsplan. De enkelte medarbejdere blev ansat under ByLivKolding frem for at være tilknyttet et bestemt boligområde.

ByLivKolding 2018-2021
Det boligsociale fællessekretariat, ByLivKolding, fortsætter yderligere fire år med at koordinere og skabe forandringer i boligområderne. De enkelte kvarterer i helhedsplanen er unikke og har deres egne udfordringer og løsninger, men nogle arbejdsopgaver er ens i de forskellige kvarterer, hvorfor medarbejderne arbejder på tværs af områderne.

Opdateret 10. januar 2018