ByLivKolding 2018-2021
Det boligsociale fællessekretariat, ByLivKolding, vil de kommende fire år koordinere og skabe forandringer i de boligområder, som er en del af den boligsociale helhedsplan 2018-2021. De enkelte kvarterer i helhedsplanen er unikke og har deres egne udfordringer og løsninger, men nogle arbejdsopgaver er ens i de forskellige kvarterer, hvorfor medarbejderne arbejder på tværs af områderne.

ByLivKolding 2014-2017
Fra at være et sekretariat, der har understøttet det boligsociale arbejde i Kolding, samlede ByLivKolding det boligsociale arbejde ved at koordinere og skabe overblik over de boligsociale indsatser i én samlet helhedsplan. De enkelte medarbejdere blev ansat under ByLivKolding frem for at være tilknyttet et bestemt boligområde.

Behovet for et boligsocialt fællessekretariat - 2008
Erfaringer fra et samarbejde mellem Kolding Kommune, Lejerbo Kolding og AAB Kolding i perioden 2002-2007 tydeliggjorde, at der var behov for yderligere koordinering og styring, og derfor oprettede kommunen og de to boligorganisationer det boligsociale fællessekretariat i 2008. Det er det sekretariat, der i dag er blevet til ByLivKolding.

ByLivKolding blev rammen, der skulle skabe sammenhæng i og overblik over de boligsociale indsatser i Kolding. Samtidig havde de boligsociale medarbejdere brug for et forum, hvor de kunne erfaringsudveksle og lære af hinandens succeser og udfordringer.

I 2011 indgik Boligselskabet Kolding også i samarbejdet omkring ByLivKolding, da Skovvejen begyndte deres boligsociale helhedsplan.

Boligsocialt arbejde i Kolding gennem årene
I Kolding har der siden 1992 været ansat beboerrådgivere i de to største boligforeninger, Lejerbo Kolding og AAB Kolding. I perioder har der været fire til fem beboerrådgivere dels i boligforeningerne og dels i Kolding Kommune. Derudover har der været et kvarterløftsprojekt. Gennem tiden er der opstået et tættere samarbejde mellem boligforeningerne og Kolding Kommune.

På baggrund af erfaringerne fra det boligsociale arbejde indgik kommunen, Lejerbo Kolding og AAB Kolding i 2002 en aftale om at arbejde ud fra et mere helhedsorienteret syn. Samtidig ønskede de forskellige parter en højere grad af koordinering af indsatserne i de enkelte lokalområder.
 

Opdateret 24. juli 2018