Foto til artikel om Tryghedsdag Fotor

Mange beboere i Kolding har en idé om, hvad kvarteret omkring Skovparken er for et sted. Tryghedsdagen d. 28. januar handlede derimod om beboerne og deres egen oplevelse og erfaring med at bo i området.

Beboere og samarbejdspartnere fra kvarteret var samlet til arrangementet på Ungdomsskolen, hvor aktører og foredragsholdere med forskellig viden dannede rammen om en spændende dag.

Flere beboerne bidrog til, at dagen kan forløbe på en god måde. Der var medbragt et væld af eksotiske retter og til eftermiddagskaffen var der bagt drømmekage.

Temadagen var en anledning til at udveksle synspunkter og erfaringer. Deltagerne mødte hinanden på kryds og tværs af afdelinger, alder og etnicitet. Men Tryghedsdagen tog ikke kun udgangspunkt i forskelle. Beboerne er alle en del af kvarteret og i mødet med andre beboere opstår den gensidige anerkendelse, som dagen også handlede om.  

I efteråret og vinteren i 2016 var afdelingsbestyrelser og beboere rundt på i alt tre tryghedsvandringer. I samarbejde med det kriminalpræventive råd i Sydøstjyllands Politi blev der kigget på steder i Skovparken, der kan give anledning til følelsen af utryghed.

Ruten gik igennem områderne omkring Skovvænget, Skovparken og Skovvejen. Beboerne kom bl.a. forbi relevante udearealer omkring ungdomsboligerne og daginstitutioner, samt tunnelerne ved Skovvangen og Lærkevej.

Tryghedsvandringerne har siden hen resulteret i, at beplantningen på begge sider af de to tunneller blevet beskåret. Hertil er beplantningen langs Lærkevej i retning mod Skovvangen også blevet tilskåret.

På tryghedsvandringerne blev de fysiske forhold i kvarteret diskuteret. På tryghedsdagen var det derimod også drøftelsen af det sociale og potentialet i det lokale naboskab, som beboere deltog i. Forskellige former for viden og typer af indslag gjorde sig gældende.

Kuno Jensen, der er leder af det Kriminalpræventive Sekretariat, gennemgik Politiets Tryghedsindeks, og efterfølgende var der debat om hvor trygheden i området kan styrkes.

Et af temaerne for dagen handlede om de misforståelser, der kan opstå mellem beboere på tværs af alder og etnicitet.

Forumteatret Prisme stod for et mere alternativt indlæg om sociale konflikter og fordomme. Beboerne kom med forskellige hverdagshistorier som Forum Teatret improviserede forskellige scenarier ud fra. Flere beboere lod sig inspirere og gik op på scenen. I bedste impro-teater-manér begav de sig ud i konflikthåndteringens kunst. Improvisationerne kredsede om temaerne: fordomme, grupperinger og det lokale butikscenter.   

Anne-Mette Højer Nielsen, formanden for afdelingsbestyrelsen i Skovvejen, udtaler i forbindelse med temaerne:

”Forum Teatret havde gode skuespillere. Vi behandlede alvorlige emner, men på en humoristisk og rummelig måde. Der var meget fokus på, hvad vi som beboere mente, var vigtigt ift. de fysiske omgivelser i kvarteret og samarbejdet på tværs af området, f.eks. mellem institutionerne og beboerne. Mange beboere var med på scenen og det var rart at se, hvad de forskellige afdelinger lagde vægt på”

Netop de fysiske omgivelser i kvarteret er for tiden et varmt emne i Kolding. Ud over byvandringerne er arkitekten Anne Corlin i gang med et forskningsprojekt, der tager udgangspunkt i Skovparkens bydesign.

Anne Corlin fortalte om sin forskning. Hun opfordrede stærkt de lokale beboere til at engagere sig i initiativer, der kan fremme interaktionen mellem kvarterets brede beboersammensætning. Corlin anså området omkring butikscentret for at spille en central rolle i udfoldelsen af det sociale liv mellem beboerne.  

Flere af deltagerne har efterfølgende givet udtryk for, at de gerne ville involveres i Anne Corlins projekt, og være med til at udvikle idéer til butikscentrets design. Det er meningen, at Anne Corlin vil afholde workshops med beboerne i de kommende måneder.