Visuelt referat det boligsociale manifest i Kolding udklip

Status for 2019.

Status for 2019 ligger nu klar under "Analyser og publikationer". Her er der mulighed for, at få et overblik og se tallene for de boligsociale indsatser, mål og succeskriterier.

 I helhedsplanen for 2018-2021 er der fire indsatsområder som er følgende:

• Tryghed og trivsel 

• Kriminalpræventiv indsats

• Uddannelse og beskæftigelse

• Forebyggelse og forældreinddragelse

 Tryk her for at se status for 2019.