Pinjevejens Brnehus WEB paint fotor

Bevægelse og naturoplevelser skal tiltrække børnefamilier...

I Pinjevejens Børnehus er man lige så stille i gang med at rulle en helt ny aktivitetsprofil ud. Det handler om børn i bevægelse, fortæller daglig leder Kirsten Johannessen.

- Vi skal bevæge os mere end i de almene dagtilbud i Kolding. Vi kommer til, at deltage i Idræt på tværs i Sydbank Arena med vores børnehavebørn, vi vil bevæge os i hallen på Munkevænget Skole med vuggestuebørnene.                Og så arbejder vi også på, at få et svømmehold i gang. Allesammen initiativer som ingen andre har i Kolding, siger hun og tilføjer:

- Bevægelsesprofilen lå naturligt for. Vi har længe bevæget os rigtigt meget og brænder for det.

Palmeallé skal fokusere på naturoplevelser

Palmealle WEB paint fotor 1

Også i Daginstitutionen Palmeallé er de ansatte i gang med, at indfase en ny profil. Det fortæller daglig leder Rita Gravesen.

- Vi har siden 1. januar arbejdet på, at blive en naturcertificeret daginstitution. Vi samarbejder med Vends Naturskole på Fyn, hvor hele personalet kommer på efteruddannelse. Tre medarbejdere uddannes desuden som udelivs-vejledere. Vi får bygget en udendørsovn, som vi kan bruge hele året til at holde legepladsen varm. Vi kommer til, at råde over en bus i to uger hver måned, så vi kan tage børnene med ud til eksempelvis Skibelund, Houens Odde, Marielundskoven og Jordrup, hvor vi har en venskabs-institution, siger hun og tilføjer:

- Vi har altid taget meget ud i vores institution. Børn kommer generelt for lidt ud og alt forskning viser, at udendørsaktiviteter, hvor alt er stort, rummeligt og foranderligt stimulerer begge hjernehalvdele, mens indendørsaktiviteter, hvor alt stationært og firkantet kun stimulerer den ene hjernehalvdel. Børn bliver mere parate til indlæring gennem udeliv.

En dagligdag på pause

I øjeblikket skal både Palmeallé og Pinjevejens Børnehus dog til at finde sine egne ben igen, efter at Corona-smitten i en lille måneds tid har betydet, at der kun har været nødpasning i. Begge har under Corona-karantænen haft nødpasning i dagtimerne af 3 til 7 børn dagligt.

- Det er klart, at den seneste tid med karantæne og nedlukning har gjort, at det meste profilarbejde er sat på pause, men vi er i gang med markedsføringen, så vores brugere kan se, at vi tilbyder nye profiler. Vi har opdateret hjemmesiderne med billeder og beskrivelser. Det er det medie, nye forældre søger, når de skal vælge dagtilbud, lyder det samstemmende fra de to ledere.

Begge daginstitutioner har i øvrigt fået bevilget ekstra midler til omlæggelsen. Daginstitutionen Palmeallé har fået et beløb fra undervisningsministeriet og Pinjevejens Børnehus fra Kolding Kommune.

Meningen med attraktive profiler

Forklaringen på de nye profiler i Pinjevejens Børnehus og Palmeallé skal findes i beliggenhed og lovgivning. Fremover må alle daginstitutioner højst have en andel på 30 procent af børn med adresse i et udsat boligområde. Pinjevejens Børnehus og Daginstitutionen Palmeallé havde ved årets begyndelse henholdsvis 43 procent og 56 procent børn fra boligområder, der er på listen over de mest udsatte boligområder i Danmark.

Derfor er det nødvendigt, at gøre sig attraktive for familier, der bor uden for området og som gerne vil køre hen til de to institutioner.

- Tiden vil vise om vores nye profil kan tiltrække børnefamilier fra midtbyen, Bramdrupdam, Harte og Eistrup og måske andre dele af Kolding. Vi har endnu ikke haft nogle børnefamilier, hvor vi kan sige, at det er den nye profil, de har valgt os på, men vi har heller ikke ledige pladser lige nu. Det bliver primært i efteråret, at vi får nogle vuggestuepladser som gerne skulle bookes af nogen, der bor lidt længere væk end vores naboer, siger Kirsten Johannessen fra Pinjevejens Børnehus.

Dispensation fra loven

Kolding Kommune har fået dispensation til begge daginstitutioner fra reglen om børneandel fra et udsat boligområde, så de har flere år til arbejdet med at overholde lovgivningen. De to institutioner har forskellige procentsatser, som falder gradvist fra 2020 til 2024. Udmøntningen af loven kommer til at ske ved naturlig udskiftning og der er således ingen børn, der bliver tvunget ud af daginstitutionerne.

- Man siger groft sagt: to ind udefra, én ind herfra, to ind udefra, én ind herfra. Hvert tredje barn må være fra Munkebo eller Skovvejen/Skovparken, så der vil gå en del år, og det passer nok meget godt med de fem år. Der er selvfølgelig stor politisk bevågenhed om det, for det er mange pladser, det handler om. Vi skal helst vælges, og netop derfor er der bevilget ekstra midler til profilaktiviteter. Men vi tror på det, siger Kirsten Johannessen.

Den vurdering er Rita Gravesen enig i.

- Der er ikke andre institutioner med fokus på henholdsvis udeliv og bevægelse i byen, så vi kommer til at tilbyde noget helt unikt, siger hun.

Pinjevejens Børnehus har i dag 120 børn og Daginstitutionen Palmeallé har 80 børn.