Mariehønen Evigglad får nok at lave med at gå tur på...

Søren Snegl, når daginstitutionen Nordstjernens nye satsning bliver søsat. Musik bliver nemlig emnet for Nordstjernens nye aktivitetsprofil.

Det fortæller daginstitutionsleder Anita Kristiansen.

- Vi er allerede så småt i gang, og efter sommerferien folder vi den helt ud.

Den gamle klassiker, sangen om Evigglad, der bliver til Madam Snegl er en af de børnesange, der allerede i dag ofte synges i Nordstjernen med tilhørende visuelle effekter.

- Vi bruger i forvejen musikken hver dag i det daglige. Vi synger morgensang og bruger altid musik, når vi har samlinger og til vores højtider. Vi bruger sangkufferter med sange og instrumenter i på stuerne. Vi bruger musik til afslapning og afspænding, hvor vi lytter, sanser og mærker. Vi bruger musik til tempo, og vi danser til musik. Desuden har vi krible-krable- og høstforløb to gange om året, hvor vi også bringer musikken ind. Men vi kan gøre det endnu mere, lyder det fra daginstitutionslederen.

Ballet og musikundervisning

Daginstitutionens personale har altså en del erfaring at trække på og er fuldt bevidst om, hvad musikken kan. Mere uddannelse til hele personalet er et ønske, for at kunne løfte musikken endnu højere.

- Musik har en positiv påvirkning på børn. Den understøtter kreativiteten og kan gøre dem bedre til de boglige fag. De får stort udbytte af musik, siger Anita Kristiansen, der godt vil løfte sløret for flere af de musikinitiativer, der er på bordet:

- Det hele er kastet op i luften i dette kvartal i forhold til idéer. Men vi vil gerne have en balletunderviser, som kan undervise vores børnehavebørn i ballet en gang om ugen. Vi vil gerne tilbyde undervisning til børnene af professionelle musiklærere fra musikskolen. Så vil vi gerne have en musikalsk legestue for de yngste børn også kaldet tumlerytmik. Og så skal vi med i arrangementet Rytmer På Tværs, der foregår i musikbørnehaven i Kolding.

Hun understreger, at idéerne ikke er landet endnu.

- Der er jo også noget, der hedder økonomi, som vi er ved at afklare. Det er uvist, om der følger nogle midler med, når man arbejder med en ny profil.

Musik er en attraktiv profil

Forklaringen på den nye profil i Nordstjernen skal findes i beliggenhed og lovgivning. Fremover må alle daginstitutioner højst have en børneandel på 30 procent med adresse i et såkaldt hårdt ghettoområde. Fordi Nordstjernen ligger ved Skovvejen/Skovparken, der er på listen, er der i Nordstjernen helt naturligt omkring 51 procent fra naboboligområdet.

- Børnefamilier vælger typisk en daginstitution i nærheden. Men når vi ikke må rekruttere familier fra vores eget nærområde længere, så skal vi gøre os attraktive for familier, der bor uden for området, og som gerne vil køre hen til vores institution. Hvis forældre skal køre, vil de gerne have noget ekstra. Der tænker vi, at musikprofilen er noget forældre gerne vil køre efter. Derfor afprøver vi det, siger Anita Kristiansen og tilføjer:

- Vi har selv valgt emnet ud fra en vurdering af, hvad vi i forvejen beskæftiger os med. Det passede os meget fint med musik, og alt hvad det emne kan føre med sig.

Tid til at gennemføre loven

I daginstitutionerne Palme Allé og Pinjevejen ved boligområdet Munkebo er der den samme problematik, og her er man i gang med samme proces. Her arbejder man også med nye profiler henholdsvis natur og bevægelse.

Daginstitutionerne Palme Allé, Pinjevejen og Nordstjernen har fået dispensation fra reglen om børneandel fra et ghettoområde, så de har flere år til arbejdet med at overholde lovgivningen. De tre institutioner har forskellige procentsatser, som falder gradvist fra 2020 til 2024. I Nordstjernen er det 43 procent i 2020. Udmøntningen af loven kommer til at ske ved naturlig udskiftning og der er således ingen børn, der bliver taget ud af daginstitutionerne.

Nordstjernen har i dag 66 børn i vuggestuen og 20 børn i børnehaven.