Brndkjr Kvarternetvrksmde p Ungdomsskolen

I Brændkjær ligger Ungdomsskolen på Fabriksvej. I slutningen af november blev Brændkjærs kvarternetværksmøde afholdt på netop Ungdomsskolen. 

 

Tilstede var beboerdemokrater, kommunale samarbejdspartnere og institutioner fra Brændkjær. Afholdelsen af mødet på Ungdomsskolen er ikke nogen tilfældighed. Kvarternetværkene handler om at styrke det lokale netværk, som Ungdomsskolen er godt eksempel på.

Lederen af Ungdomsskolen, Mikkel Villadsen, gav deltagerne en rundvisning i Ungdomsskolens værksteder og faciliteter. Han sluttede rundvisningen af med at fortælle, at mange af de ressourcer Ungdomsskolen er i besiddelse af også kan komme hele Brændkjær-kvarteret til gode.

Samarbejde og viden om ressourcer bliver der nemlig brug for i fremtiden. Ole Pihl er præst ved Brændkjærkirken og en lokal drivkræft. Ole kunne indvie deltagerne i fremtidsplaner om at omdanne konceptet i Brændkjærbrød til en festuge for hele kvarteret. Her er det meningen at beboere kan byde ind med forskellige aktiviteter i Geografisk have.

Projektet for den kommende Brændkjær-hal har også lyse udsigter. Det er planen, at man vil lave et kombineret idræts- op kulturcenter for Brændkjær. En hal har, sådan som Ole og andre aktører forestiller sig, en ideel størrelse og udfoldelsesmuligheden for netop sådan nogle aktiviteter.  

Sussi Bruun repræsenterer KFUM’s Sociale Arbejde. Hun kunne fortælle om et nyt projekt, der er i støbeskeen. KFUM og Kolding kommune samarbejder om et projekt, der skal handle om børns trivsel. Projektet er forældreinddragende og Sussi kan fortælle at samarbejdet vil spille en supplerende rolle ift. de indsatser, der i forvejen eksisterer i kommunen.

Kvarternetværket består af et tæt samarbejde mellem ByLivKolding, beboerdemokrater og samarbejdspartnere ude i områderne. Samarbejdet i kvarternetværkene kan handle om alt fra konkrete indsatser til at finde de rette ressourcer.