Skridtene runger i den store P-kælder.

Vi går forbi den ene lukkede carport efter den anden. Enkelte er åbne. Hvid maling forsøger at skjule den lange graffitistribe, som nogen efterlod forleden dag på mange af carportene.

Skovparkens beboere vil gerne graffiti, svineri og hærværk til livs. Derfor er en gruppe fædre gået sammen om kriminalitetsforebyggelse og sociale aktiviteter. Gruppen kalder sig Fædregruppen og formålet er, at skabe tryghed og netværk.

- Pointen med Fædregruppen er, at vi gerne vil skabe et socialt netværk, der hvor vi bor. Samtidig vil vi gerne skabe tryghed for beboerne. Det er de to ting, vi prøver at gøre, siger Saleh Ajjawi, der er talsmand for Fædregruppen, mens vi spadserer gennem den mørke kælder.

 - Vi har et samarbejde med viceværterne. De ringer og siger, at der er problem eksempelvis ved kældrene. Så er vi nogle stykker, der tager herover om aftenen og observerer. Det er ikke sikkert vi ser noget, men hvis der er nogle unge drenge, så spørger vi stille og roligt: er det jer der har gjort det? Nej, det er det selvfølgelig ikke. Men så får vi en god snak. Og så tror jeg, beskeden når frem til dem der har gjort det gennem dem, vi har snakket med, forklarer Saleh Ajjawi og fortsætter:

 - Vi er maksimalt fire, der går sammen to gange om ugen, nogle gange flere. Det er mest i weekenderne. Men også på en hverdag kan vi finde på at gå en tur ved 21-tiden. Vi har lidt forskellige opgaver rundt omkring. Ved centret er der måske nogen, der står og ryger, og hvis vi ser en dreng på cirka ti år kl. 21.30, spørger vi ham, hvad han laver ude. ”Jeg skal også hjem nu”, siger han så. ”Ja, det er vist på tide nu”.

Også en fritidsklub for fædre

Fædrene i Skovparken er alle frivillige, som ønsker at være med til at skabe tryghed gennem en omsorgsfuld og forebyggende tilstedeværelse i boligområdet ved at være synlige i gadebilledet om aftenen. På den måde minder Fædregruppen lidt om Natteravnene – bare med en mere social og kammeratlig vinkel. For nok gør Fædregruppen en aktiv forbyggende indsats rettet mod unge, men den har også karakter af en fritidsklub for voksne mænd.

Gruppen, der startede med seks medlemmer i sommeren 2019, er nu oppe på 36 medlemmer – alle fædre og mænd, som alle har valgt at tage et medansvar for udviklingen i deres boligområde, men også at komme og hygge sig sammen.

Siden maj 2019 har Fædregruppen holdt til i et kælderlokale i Skovparken, men det er ikke længere muligt.Fædregruppen er derfor blevet hjemløs.

- Vi spillede kort og så fodbold. Vi har også haft foredrag med en politiker og en dansk krigsveteran. De sociale aktiviteter gjorde også, at ensomme mænd kunne komme og være med i stedet for at sidde alene derhjemme, siger Saleh Ajjawi.

Håber nogen kan hjælpe

Evan Abu Sharef, der er formand for Fædregruppens bestyrelse, plejede indtil for nylig at komme og spille backgammon i kælderlokalet.

- Før i tiden var det et tomt kælderrum, hvor unge røg hash. Vi fik så lov at overtage rummet, og det var vi glade for. Jo mere vi kom i kælderen, jo mindre hærværk var her. Nu leder vi efter et nyt sted at være, fortæller han og fortsætter:

- Vi vil gerne fortsat hjælpe boligforeningen og kommunen med at gøre Skovparken til et endnu tryggere sted.

Fædregruppen er åben for alle fædre i Skovparken, men den består for nuværende af arabiske fædre. Mange af dem er oppe i årene og har voksne børn, men der er også kommet fædre til med mindreårige børn. Gruppen er blevet en blandet landhandel og somme tider er det lykkedes, at samle flere generationer om sociale aktiviteter.

- Fornylig havde vi nogle unge mellem 18-23 år, som fik lov til at komme og se en boksekamp. Det var fint, siger Saleh Ajjawi, der er 40 år og tilføjer:

- Jeg ved ikke præcis, hvor meget vores indsats har hjulpet. Men vi går rundt og viser flaget og jeg håber, at det får indflydelse på balladen i fremtiden. Problemet er, at vi nu mangler et sted at være, men vi håber, der er nogen, der kan hjælpe os. Vi overlever.