Helhedsplan nye indsatser Fotor

Præansøgningen til ByLivKoldings nye helhedsplan 2018-2021 er blevet godkendt af Landsbyggefonden. Prækvalifikationen til den boligsociale indsats omfatter i alt 17 almene boligafdelinger, herunder 3.680. lejemål og ca. 7.126. lejere.

 

Helhedsplanen er et samarbejde mellem AAB Kolding, Boligselskabet Kolding, Lejerbo Kolding samt Kolding Kommune.

Se kortet over afdelingerne i den nye helhedsplan her

Prækvalifikationen er bygget op om fire følgende indsatsområder: Tryghed og Trivsel, Kriminalpræventiv Indsats, Uddannelse og Beskæftigelse og Forebyggelse og Forældreansvar. Som det fremgår af præansøgningen har de 17 boligafdelinger forskellige udfordringer og de fire indsatsområder gør sig derfor i varierende grad gældende.

I præansøgningen til den nye helhedsplan indgår fem nye boligafdelinger, mens to udgår.

De fem nye afdelinger er:

212 – Lindehaven, Lejerbo

24 – Rosenhaven, AAB

71 – Ryttermarksvej/Gøhlmannvej, AAB

76 – Knud Hansens Vej/Junghansvej, AAB

81 – Knud Hansen Vej, AAB

De to afdelinger, der udgår, er:

51 – Tvedvej, AAB

75 – Broagervej, AAB

Den nye helhedsplan skal i sidste ende godkendes af kommunalbestyrelsen og Landsbyggefonden. Udarbejdelsen af den boligsociale indsats foregår i perioden op til godkendelsen i en dialog mellem ByLivKolding, boligselskaberne, Kolding Kommune, andre interessenter og Landsbyggefonden.

Du kan få et overblik over ansøgningsprocessen og tidsforløbet her

I prækvalifikationen til den nye helhedsplan er det godkendte beløb til foreløbig støtte 21.000.000. kr. inkl. 7.000.000. i medfinansiering.  

Du kan læse præansøgningen her.