Den 24. januar klokken 11.30 rullede boligminister Kaare Dybvads ministerbil ind på P-Pladsen mellem Skovvejens og Skovparkens boligblokke.

Her stod et større følge klar til at tage imod ham bestående af afdelingsformænd, boligorganisationsformænd, byrådspolitikere og repræsentanter fra Boligselskabernes Landsforening (BL) og administrationsselskaberne.

Anledningen til besøget var en introduktion til nogle af de sydøstjyske boligafdelinger, der er ramt af aftalen om afvikling af parallelsamfund (også kaldet ghettoloven), der blev indgået mellem VLAK-regeringen, SF, Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet i 2018.

Efter et kort visit i butikscenteret gik følget til Skovhuset, Skovvejens fælleshus, hvor formand for Skovvejen, Anne-Mette Højer, fortalte lidt om stedet.

- Det er her, det sker for vores beboere. Det er et hus med meget blandede aktiviteter. Her kan man komme til orde som beboer, når der er beboerdemokratiske møder, og der er både zumba og fællesspisning regelmæssigt. Vi har også holdt et bryllup, så der sker lidt forskelligt. Vi er rigtig glade for, at have et sted, at samles, sagde Anne Mette Højer.

En politik der fylder meget

Boligministeren lyttede engageret og stillede spørgsmål til huslejen og boligstørrelsen.

- Vi ligger jo meget centralt. Der er ikke langt til noget, så jeg er meget tilfreds med at bo her. Men jeg er til gengæld utilfreds med de nye planer for boligområdet. Det er de fleste beboere, og det fylder rigtigt meget for folk, indrømmede Anne Mette Højer og tilføjede:

- Man burde stikke fingeren i jorden og kigge på, hvad det er for et boligområde.

Også Benny Rasmussen, formand for Skovparken, tilkendegav sin holdning til lovgivningen om parallelsamfund, der pålægger Skovparken/Skovvejen at reducere antallet af familieboliger til 40 procent af den nuværende boligmasse inden 2030.

- I mit hoved er ghettolovgivningen lavet med et excel-ark uden at tænke på de mennesker, der bor her og har et netværk her. Mange af os stemte rødt ved seneste valg, fordi vi tror på, I kan lave den lovgivning om, appellerede Benny Rasmussen.

Fokus på børn og unge

Derpå fulgte en gåtur gennem stisystemet fra Skovvejen til Skovparken. Undervejs fortalte Mette Hagensen, sekretariatsleder i ByLivKolding, der står for at koordinere det boligsociale arbejde, om de mange forskellige indsatser, der er i gang.

- I dette boligområde har vi meget fokus på børn og unge. Der er forældrekurser og forældrenetværk, og vi arbejder tæt sammen med daginstitutionerne og skolerne blandt andet om det at klæde sit barn på til at gå i skole. Det er desuden et meget stort fokus på uddannelse, sagde Mette Hagensen blandt andet.

Hendes indlæg passede perfekt som introduktion til næste punkt på programmet, der bød på et besøg i Ambassaden, værestedet for børn og unge i boligområdet. Her fortalte daglig leder, Leif Christensen, om fællesskabet og de mange aktiviteter, som Ambassaden er omdrejningspunkt for.

Efter en times besøg og en sidste snak om videoovervågning og planerne om ny infrastruktur i området, takkede boligministeren af og fortsatte mod et debatmøde i Vejle med beboerdemokrater senere på dagen.

Afdelingsformænd følte sig hørt

De to afdelingsformænd tog afsked med ministeren og udtalte sig efterfølgende positivt om besøget.

- Ministeren var lyttende. Jeg ved ikke, om det gør en forskel, men jeg synes, det var rart at få lov at fortælle, hvordan vi har det med de ting, der sker. Han virkede på ingen måder afvisende. Det kan godt være, at han ikke kan gøre noget ved det, men jeg følte mig ”hørt, set og mødt”, som man siger på pædagogisk vis, sagde Anne-Mette Højer og tilføjede:

- Jeg sagde det, jeg ville sige, og han stillede nogle spørgsmål. Jeg synes, det var rigtig dejligt, at han spurgte ind til, hvordan vi har det på Skovvejen/Skovparken. Ministeren fik rigtig mange informationer og hørte på, hvad der blev sagt. Nu håber jeg, der kommer noget godt ud af det.

Det kunne Benny Rasmussen tilslutte sig.

- Det er mit håb, at vi undgår nedrivninger. Men jeg ser nok negativt på det. Vi er ikke herre i eget hus. Det gør mig ked af det, hvis jeg må flytte. Jeg har boet her i 34 år. Hele mit netværk er her.

Men jeg var utrolig positiv overrasket over ministerens viden og hans måde, at prøve på at sætte sig mere ind i det, sagde Benny Rasmussen.

Kaare Dybvad var inviteret af BL’s 7. kreds på vegne af de lokale boligorganisationer.