drc corona facebook dk paint 1 og fotor

Corona-krisen har vendt hverdagen på hovedet. Vi har talt med ansatte og frivillige i boligområderne om de ændrede arbejds- og omgangsvilkår.

 Hvordan går det? Det er nok et spørgsmål, der trænger sig på hos de fleste i denne tid. For hvordan håndterer man egentlig denne situation ude på arbejdspladserne og i de små hjem?

 Det har vi spurgt beboere, frivillige og ansatte om i de fire boligområder i den nuværende helhedsplan: Skovparken/Skovvejen – Kvarteret ved Munkebo – Sydvestkvarteret – Brændkjær/Fjordparken.

 Det korte svar fra ByLivKoldings medarbejdere er ”Vi er her! Brug os”, og ude hos beboerne lyder budskabet kort fortalt, at ”Vi klarer den, men savnet af fællesskabet er stort”.

  

Skovvejens formand blev syg

 Vi begynder hos Anne-Mette Højer, formand i afdeling 2 Skovvejen, der selv oplevede at blive meget syg med Corona-symptomer midt i marts.

 - Det var ikke rart, faktisk virkelig skræmmende, og jeg har stadig eftervirkninger. Jeg bliver hurtigt træt. Det startede som influenza og efter en uge kom det med fuld knald. Jeg blev virkelig syg og var næsten på vej til at ringe 112 den ene nat, fordi jeg ikke kunne få vejret, fortæller Anne-Mette Højer, der ikke fik mulighed for at blive testet på daværende tidspunkt men er registreret med symptomer. 

Hun beretter videre, at beboerne på Skovvejen ser ud til at klare krisen udmærket, selvom der er afsavn.

 - Dem, jeg har kontakt med, savner fællesskabet. Vi har valgt, at holde vores fælleshus og alle aktiviteter lukket frem til efter sommerferien, fordi vi ikke føler, at vi kan styre antallet af deltagere. Der er masser af borde og bænke, vi kan benytte udendørs, så det er med at komme ud, når vejret er godt, og det gør folk. 

Kommunikation med omverdenen foregår mest digitalt. Kun et enkelt fysisk møde er det blevet til for Anne-Mette Højer.

 - Jeg skriver SMS til nogle af vores ældre og mails til bestyrelsen en gang imellem. Vi mødes ikke. Men jeg har da mødtes og snakket en times tid med en beboer, der kedede sig rigtigt meget, siger Anne-Mette Højer, der savner at se sine børn og børnebørn.

 - Jeg har ikke set dem siden 12. marts, fordi jeg selv har været syg, men også fordi jeg arbejder med kritisk syge.

  

Corona-hverdagen i Fjordparken

På ejendomskontoret i Fjordparken i den anden ende af byen er personalets hverdag i Fjordparken i høj grad præget af Covid19. Kontoret er lukket for fysiske henvendelser, men åben for telefonopkald og mails. Frokostpausen på kontoret holdes forskudt og alle kører hver for sig i bilerne, fortæller mesterassistent og blå mand Carsten Brun.

- I begyndelsen kom vi slet ikke hos beboerne, men nu er vi begyndt at lukke lidt op. Hvis de afleverer en nøgle og går ud og handler eller opholder sig i et rum ved siden af, så kommer vi gerne ud og laver beboerservice. Når vi syner lejligheder, kan beboerne heller ikke være med. Jeg syner alene og laver synsrapport og så snakker vi om synsrapporten ude i det fri og på afstand. Afstandskravet skal respekteres, og det har beboerne taget positivt imod, siger Carsten Brun.  

Også beboernes hverdag er helt forandret. Legepladserne er spærret af med bånd. Den store hoppepude ligger flad. Fælleshuset er lukket og alle arrangementer er aflyst. Afdelingsmødet er udsat på ubestemt tid. Man må kun benytte elevatorerne enkeltvist eller sammen med sin familie.

ByLivKoldings medarbejdere står klar

ByLivKoldings medarbejdere har måttet sætte alle aktiviteter på pause, men færdes meget ude i boligområderne i denne tid.

- Der er bare fuldstændig stille derude. Folk holder sig inden døre og der er ingen henvendelser. Det kan jeg godt være lidt bekymret for, for der må være nogle, der sidder og ikke har nogen, at lufte sine tanker med, siger Birgitte Geltzer, opsøgende medarbejder i ByLivKolding. 

- Jeg er til rådighed for henvendelser, og jeg kan også gå en tur eller snakke med nogen på to meters afstand, hvis nogen har brug for det. Jeg vil meget gerne bruges og jeg har derfor gjort opmærksom på mig selv mange steder hos kommunen, boligorganisation-erne, bestyrelserne, ejendomsfunktionærerne og samarbejdspartnere. 

Det samme gælder for Susanna Arntsen (Sus), der hver dag er ude i boligområderne for at tale med børn og voksne og observere, om alle har det godt.

 - Der er helt stille. Det er underligt, men også lidt uhyggeligt, at se legepladser der er lukket bag advarselsbånd og politiskilte med sikkerhedsregler, når man er vant til at se børn lege og familier, der samles. Nu møder man næsten ingen. Jeg tror, mange sidder indenfor i deres lejligheder. Men folk er generelt gode til at holde afstand, når de er ude og de tager det flot, fortæller hun og tilføjer:  

- Jeg har haft udendørsmøder med beboere, der enten havde brug for lidt rådgivning eller bare var ensomme og havde brug for at snakke. Nogle få har været bange og dem har jeg forsøgt, at få beroliget.

  

I Sydvestkvarteret mødes man udenfor

 I Gademix, værestedet i Sydvestkvarteret, har de lukket, men kan træffes online på Snapchat, Facebook og Messenger. Personalet kan dog dagligt træffes udenfor i tidsrummet kl. 15-16.

 - Nogle dage er der næsten ingen, andre dage kommer der rigtigt mange. Så må vi fordele os rundt omkring og snakke med hinanden på skift, så vi ikke bliver for mange sammen. De er glade for, at se hinanden, men har respekt for afstandspåbuddet, siger Viktor Lindholm Jacobsen, leder af Gademix. 

- Den daglige mulighed for, at møde os udendørs er et fast holdepunkt for en del børn og der bliver snakket meget. De unge teenagere ser vi ikke så meget, men vi har kontakt til dem og ser et behov, så nu arrangerer vi nogle gåture i små grupper. Derudover laver vi en del opsøgende arbejde og er ude i opgangene og banke på, for at høre, hvordan det går.

  - Så det kører på trods af alt. Vi glæder os til, at åbne igen og det sammen gør mange af vores brugere. Vi savner vel alle den normale hverdag. Men vi har da fået malet over det hele, slutter Viktor Lindholm Jacobsen.

 

Samfundssind i Munkebo-kvarteret

Bevæger vi os tilbage over åen til det nordlige Kolding står beboerne i afdeling 24 med et splinternyt beboerhus, som ikke kan benyttes.

- Rosenhuset blev lukket ned lige efter regeringsindgrebet, men vi fik da lige vores indvielse med. Alle planlagte aktiviteter har været aflyst lige siden. Vi udviser samfundssind og passer på vores beboere, fortæller Ivan Bønneland, formand i afdeling 24.

Han beretter, at der ryddes op i boliger og kælderrum, og at affaldsstationen og storskrald derfor bruges hyppigt, nu hvor folk er mere hjemme i hverdagen. Også afdelingens nye højbede giver god beskæftigelse i disse tider.

- Her fra mit køkkenvindue kan jeg se beboerne dyrke blomster og afgrøder i vores byhaver. Vejret er heldigvis med os, og beboerne sidder ved vores bordbænkesæt med afstand og drikker kaffe og spiser kage. ”Hold ud” lyder meldingen herfra Rosenhaven.

Med afdelingsformandens opfordring slutter beskrivelsen af dagligdagen i boligområderne under Corona-krisen. Der bor cirka 7.100 mennesker i de fire boligkvarterer, der er med i den boligsociale helhedsplan, som udgør ByLivKolding 2018-2021.