De boligsociale projekter i Munkebo er opdelt i fem indsatsområder. Nedenunder kan du se de enkelte projekter.

Børn, unge og familier

Projekt Målgruppe
Klub 101 Unge i alderen 10-17 år i Munkebo
Sociale aktiviteter og arrangementer for familier Familier i de tre kvarterer
Foreningsguide
10-17-årige i Munkebo og kvarteret Skovparken/Skovvejen
Vi designer livet
14-25-årige i Munkebo og kvarteret Skovparken/Skovvejen
Forældrenetværk og kurser

Forældre til børn og unge i de tre kvarterer

Brobygning til foreningslivet Børn mellem 12-17 år i Munkebo og Skovparken/Skovvejen

Uddannelse, beskæftigelse og erhverv

Projekt

Målgruppe
Lektiecaféer Børn og unge i Munkebo og i Skovparken/Skovvejen
Fritidsjob 13-14-årige
Opkvalificerende kurser Folk med behov for opkvalificerende kurser og styrkelse af dansk som andetsprog
Erhvervsnetværk og mentorordning 15-25-årige i Munkebo og i Skovparken/Skovvejen
Fastholdelse af unge i uddannelse 18-30-årige uddannelsesparate

Beboernetværk, inddragelse og demokrati

Projekt

Målgruppe
Erfaringsnetværk for afdelingsbestyrelser De 14 afdelingsbestyrelser fra de tre kvarterer, der er med i helhedsplanen
Processtøtte til Munkebos afdelingsbestyrelse Afdelingsbestyrelsen i Munkebo, Lejerbo Kolding afdeling 101-0
Styrkelse af det frivillige liv Alle frivillige i de 14 boligafdelinger
Styrkelse og udvikling af kvarternetværk Alle deltagere i kvarternetværkene

Voksne

Projekt

Målgruppe
Åben rådgivning  Beboere med behov i Munkebo og i Skovparken/Skovvejen
Digitalisering Alle beboere med behov
Opsøgende arbejde Alle beboere med behov
Opsøgende arbejde for integrationsborgere Alle integrationsborgere med behov
Sociale arrangementer og aktiviteter for ældre og udsatte Alle voksne beboere
Sociale arrangementer og aktiviteter for integrationsborgere Alle voksne integrationsborgere
De blå ressourcer Ejendomsfunktionærer

Image og kommunikation

Projekt

Målgruppe
Kommunikationsplatform for det boligsociale arbejde Samarbejdspartnere, afdelingsbestyrelser, boligorganisationer, byrådet og de kommunale fagforvaltninger
Udvikling af den beboerdrevne kommunikation og imageindsats Afdelingsbestyrelser, boligorganisationer, frivillige og potentielle frivillige
Kommunikation internt i de enkelte kvarterer Alle beboere og lokale aktører i kvarterne
Ekstern kommunikation Borgere i Kolding