ghetto hp

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet har sagt nej til Skovparken/Skovvejen og Munkebo, som har søgt dispensation fra at bringe antallet af familieboliger ned til 40 procent. 

Ansøgningerne lagde vægt på, at Skovparken/Skovvejen og Munkebo er velfungerende og attraktive boligområder med renoverede lejligheder og ventelister. Der har desuden gennem de sidste år været en positiv udvikling i boligområderne i forhold til eksempelvis beskæftigelse.

Kolding Kommune, ALFABO, AAB Kolding og Boligselskabet Kolding mener derfor, at der er meget bedre og mere effektive måder at imødegå områdernes udfordringer på end via nedbringelse af andelen af familieboliger i området til 40 %.

Der har for eksempel ikke tidligere været gjort brug af kombineret udlejning i boligområderne, og boligorganisationerne forventer, at brugen af kombineret og fleksibel udlejning i løbet af få år vil resultere i betydelige ændringer i beboersammensætningen.

Boligorganisationerne og kommunens arbejdsgruppe er nu gået i dialog med ministeriet for at få uddybet afslagene. I forhold til Munkebo er der endnu en mulighed for at ansøge om en særlig dispensation, og den mulighed vil ALFABO og kommunen afprøve. Samtidig arbejdes der lokalt videre på udviklingsplaner for begge boligområder med langsigtede strategier for faglige og boligsociale indsatser.

Baggrunden for dispensationsansøgningerne er, at regeringen, Dansk Folkeparti, SF og Socialdemokratiet i maj 2018 indgik en politisk aftale, som blev kaldt ghettoaftalen. Aftalen stiller krav om, at almene boligområder, der har stået på ghettolisten i fire år i træk, skal nedbringe andelen af almene familieboliger til højst 40 procent inden 2030. Det kan ske gennem fortætning, ommærkning til ungdoms- eller ældreboliger, salg af boliger og grunde eller målrettet nedrivning af boligblokke.

Fakta

Kombineret udlejning: Almene boligorganisationer kan i visse boligområder afvise at udleje boliger til borgere uden for arbejdsmarkedet, som har modtaget sociale ydelser i 6 sammenhængende måneder. Kommunen er til gengæld forpligtet til at anvise den boligsøgende borger en anden passende bolig i kommunen, hvis borgeren er skrevet på ventelisten på det tidspunkt, hvor kommunen beslutter at anvende reglerne.

Fleksibel udlejning: Udlejning efter særlige kriterier for de boligsøgende for eksempel fortrinsret til pendlere med beskæftigelse i kommunen eller unge studerende. Udlejningen følger ventelisten, men boligsøgende, der opfylder de aftalte særlige kriterier, får fortrinsret frem for andre på ventelisten.

Begge udlejningsformer kræver kommunens tilladelse.

Deadlines

Ny ansøgning (Munkebo): 1. april 2019

Udviklingsplaner (Munkebo og Skovparken/Skovvejen): 1. juni 2019