Kvarteret Fjordparken/Brændkjær er de to boligområder Fjordparken og Brændkjær. De ligger i den sydlige del af Kolding og er i samme skoledistrikt.

KORT OVER FJORDPARKEN OG BRÆNDKJÆR

Læs mere ...

De boligsociale projekter i Fjordparken/Brændkjær er opdelt i fem indsatsområder. Neden under kan du se de enkelte projekter.

Børn, unge og familier

Projekt Målgruppe
Sociale aktiviteter og arrangementer for familier Familier i de tre kvarterer
Fjordklubben 10-17-årige
Forældrenetværk og kurser Forældre til børn og unge i de tre kvarterer

Læs mere ...

Brændkjærs historie skal fortælles af de, der oplevede den. Kender du én eller flere, der er vokset op i området eller har boet der i mange år - og har lyst til at fortælle områdets levende historie?

Læs mere ...

Kvarternetværket er et forum for alle aktører i Fjordparken/Brændkjær. På møderne udveksler aktørerne nyt fra deres arbejdsområder, og der er plads til koordinering af aktiviteter og initiativer. Kvarternetværket samler ressourcerne, og samarbejdet gør det nemmere at styrke det boligsociale arbejde i området.

Læs mere ...