Boligområdernes børn/unge ses i en tidlig alder på egen hånd i gademiljøet samt i grupper med unge, som er på kant med loven. Der har med jævne mellemrum været eksempler, hvor unge fra boligområderne har haft en problematisk adfærd. Der arbejdes derfor forebyggende med gruppens adfærd.

Temaaftenerne laves som forløb, hvor der fokuseres på holdninger og selvforståelse blandt målgruppen. Temaerne, der berøres i forløbene, kan fx være: Net-adfærd, by-adfærd, kriminalitet/straf, seksualadfærd, misbrug, uddannelse/beskæftigelse og sprogbrug. Temaforløbene tilrettelægges, så de tilpasses alder, køn og udfordringer. Der vil således være forskelligt indhold under samme overskrift for hhv. de mindste og ældste unge.

Forløbene strækker sig over 8 temaaftener og gennemføres i samarbejde med medarbejdere fra lokale klubber, Ungdomsskolen og Ungekontakten. I relation til temaforløbene afholdes der tilsvarende arrangementer for forældrene til deltagerne – se ”Forebyggelse og forældreansvar”.

 

Hvor?

Projektet foregår primært i Skovparken/Skovvejen-kvarteret og kvarteret ved Munkebo, men kan også gælde de øvrige afdelinger i helhedsplanen.

Hvem?

Børn og unge i alderen 10-25 år.