Som følge af de udfordringer, der er i de enkelte kvarterer, er der mange lokale aktører, hvilket stiller større krav til koordinering og vidensdeling.

Kvarternetværkene er centrale aktører i den helhedsorienterede indsats i lokalområderne og har til formål at skabe fælles ejerskab og udvikling lokalt.

Kvarternetværkene er samlingspunktet for frivillige, ansatte og beboerdemokrater i de fire kvarterer, der er med i den boligsociale helhedsplan. Fælles for deltagerne er, at de på den ene eller anden måde beskæftiger sig med deres områdes udvikling. Kvarternetværkene er tværfaglige, professionelle netværk, der skal sikre koordinering og synergi mellem de mange indsatser i boligområderne.

I de tidligere boligsociale helhedsplaner er der oprettet kvarternetværk i tre kvarterer; Skovparken, Munkebo og Brændkjær/Fjordparken. Der er kommet nye afdelinger med i helhedsplanen 2018-2021, hvorfor Munkebo udvides med flere afdelinger og bliver benævnt som kvarteret ved Munkebo, og der oprettes et nyt kvarternetværk omkring Knud Hansens Vej/Junghansvej.

Der afholdes lokale kvarternetværksmøder, hvor samarbejdet og kendskabet til hinandens ressourcer udvikles. Der tages på møderne udgangspunkt i temaoplæg, workshops og erfaringsudveksling, så der opnås øget samarbejde på tværs. Der afholdes desuden et årligt fællesseminarer med relevante temaer i forhold til det boligsociale arbejde, fx ”Hvordan forebygges kriminalitet?”.

 

Hvor?

Der er kvarternetværk i Skovparken/Skovvejen-kvarteret, Kvarteret ved Munkebo samt Brændkjær, og der skal oprettes et i Knud Hansens Vej/Junghansvej

Hvem?

Alle aktører i lokalområderne: Beboerdemokrater, frivillige organisationer, institutioner, opsøgende medarbejdere, gadeplansmedarbejdere, politi, kommunale samarbejdspartnere (sundhedsplejerske, familierådgiver, fritidskonsulent, jobkonsulenter, Ungdomsskolen osv.) samt samarbejdspartnere i boligorganisationernes drift.