Fritidsjob hjemmeside

”De boligsociale indsatser er et vigtigt bidrag”. Sådan lyder det i en ny undersøgelse, som viser, at boligsociale indsatser, fx fritidsjob og lommepengeprojekter, som vi har i Kolding, bidrager til at få flere unge på arbejdsmarkedet.

 

Boligsociale indsatser som fritidsjob- og lommepengeprojekter bidrager til, at flere unge får et fritidsjob og fastholder fritidsjobbet. Det viser en ny undersøgelse lavet af VIVE, Rambøll og Naboskaber. Et af hovedpunkterne i undersøgelsen er, at de boligsociale indsatser har en positiv effekt på de unges kendskab til arbejdslivet, motivationen for at arbejde samt troen på egne evner.

Netop kendskab til livet på en arbejdsplads, motivation og tro på egne evner er formålene med indsatser som fritidsjob og lommepengeprojekter. I samarbejde med ejendomsfunktionærer samt afdelings- og organisationsbestyrelser har ByLivKolding igangsat begge projekter i de boligområder i Kolding, som er en del af den boligsociale helhedsplan 2018-2021.

Lommepengeprojektet er for børn mellem 10-13 år, som belønnes med oplevelser for deres arbejde. De udfører opgaver for afdelingsbestyrelserne og boligorganisationerne, fx omdeler de flyers og invitationer samt samler skrald op. De lærer, hvad et job indebærer og kræver, så de bliver klar til at varetage et fritidsjob. Du kan læse mere om projektet i artiklen ”Et første vellykket lommepengeprojekt på Knud Hansens Vej/Junghansvej".

I fritidsjobprojektet bliver unge fra 13-17 år ansat til at udføre opgaver hos ejendomsfunktionærerne, som de lønnes for, og de gøres samtidigt klar til at varetage et ordinært fritidsjob. De unge støttes også af den boligsociale medarbejder i at søge ordinære fritidsjob, fx med vejledning i forhold til at skrive ansøgninger, gå til jobsamtaler osv.

I Kolding er begge projekter godt kørende. Siden helhedsplanens opstart i januar har 16 børn gennemført lommepengeprojekter, og nye projekter er opstartet efter sommerferien. 10 unge har været eller er i fritidsjob hos ejendomsfunktionærerne, og derudover har fritidsjobprojektet hjulpet 8 unge i ordinære fritidsjob, fx i supermarkeder og byggemarkeder.

Både fritidsjob og lommepengeprojektet fungerer altså godt i Kolding, og det er ikke mindst på grund af samarbejdet mellem de mange aktører; boligorganisationer, afdelingsbestyrelser, lokale klubber og virksomheder, som alle har en fælles interesse i at hjælpe de unge ind på arbejdsmarkedet.

De unge i boligområderne har gode forudsætninger for at komme på arbejdsmarkedet bl.a. på grund af boligsociale indsatser såsom fritidsjob og lommepengeprojekter. Den nye undersøgelse nemlig peger på, at chancen for at få et fritidsjob og fastholde det vil være tre gange større for dem, som har været med i projekterne, end de unge der ikke har deltaget.

Du kan læse mere om undersøgelsen samt dens resultater og anbefalinger her eller læse selve undersøgelsen her.