Boligområdernes børn/unge ses i en tidlig alder på egen hånd i gademiljøet samt i grupper med unge, som er på kant med loven. Der har med jævne mellemrum været eksempler, hvor unge fra boligområderne har haft en problematisk adfærd. I boligområderne er der desuden en stor gruppe med ringe eller ingen tilknytning til arbejdsmarkedet. Det betyder, at en stor andel af børnene vokser op uden rollemodeller for, hvordan de skal begå sig på arbejdsmarkedet. Det kan være med til at præge børn og unges opfattelse af egne muligheder i fremtiden. Aktiviteten har fokus på såvel det kriminalpræventive som at understøtte den enkeltes mulighed for at bryde negativ social arv.

Lommepenge: De unge udfører opgaver for afdelingsbestyrelsen, organisationsbestyrelsen og ejendomsfunktionærerne, fx pakke og omdele materiale. Projektet er med udgangspunkt i de lokale klubber og væresteder.

Fritidsjob: De unge ansættes til at løse traditionelle opgaver i boligområderne i samarbejde med ejendomsfunktionærerne. De unge trænes i at varetage et job, fx møde til tiden, krav, regler samt rettigheder på arbejdspladsen. Samtidigt arbejdes der på, at forældrene bliver inddraget, så de får forståelse for de vilkår, de unge skal arbejde under og dermed kan være med til at støtte deres børn i arbejdet.

Efter 3-6 måneder, alt efter den unges behov, støttes de unge i at finde et ordinært fritidsjob.

Unge, som ikke har behov for ”træning” ved ejendomsfunktionærerne, støttes i at finde et ordinært fritidsjob.

Der etableres et erhvervsnetværk med lokale virksomheder, hvor der indgås partnerskabsaftaler omhandlende virksomhedsbesøg, fritidsjob, træning i jobsøgning mv. for de unge. Partnerskabsaftalerne tilpasses de enkelte virksomheders CSR-strategier.

 

Hvor?

Projektet foregår primært i Skovparken/Skovvejen-kvarteret samt kvarteret ved Munkebo, men kan også gælde de øvrige afdelinger i helhedsplanen.

Hvem?

Børn i alderen 10-14 år til lommepengeprojektet og unge i alderen 13-17 år til fritidsjobprojektet.