Temaforlb hp

En gang om ugen mødes børn og unge for at lære noget og spise sammen.

”Eat and Learn” hedder en af ByLivKoldings indsatser i Munkebo og Skovparken/Skovvejen. Det er temaforløb, hvor børn og unge i aldersgruppen 14-17 år jævnligt mødes med voksne om noget fagligt indhold efterfulgt af et måltid mad. I begge boligområder kommer der cirka 30 deltagere.

- Det går ud på, at børnene eller de unge spiser sammen og lærer noget samtidig. De vil meget gerne være med, de kommer og lytter til forskellige oplæg, og så er der mad bagefter, siger Susanne Frahm, der er boligsocial medarbejder i ByLivKolding.

Eat and Learn foregår én gang om ugen og er for det meste fra kl. 16.30-18.30. I Skovparken/Skovvejen foregår det i Ambassaden eller Klubben, og i Munkebo låner projektet lokaler på Munkevængets Skole.

Næste Eat and Learn-forløb starter i Munkebo i april, og der er planlagt et nyt forløb i Skovparken i efteråret.

En klub for de unge

Et andet temaforløb hedder ”Klub 18+” og er for unge i Skovparken/Skovvejen. Her mødes cirka 15 unge med voksne en gang om ugen.

- De har alle udenlandske aner og snakker ikke normalt med danske voksne. Vi snakker med dem om, hvad der fylder for de unge i deres dagligdag, og de stiller både praktiske og eksistentielle spørgsmål. De stoler på os, og vi kan give dem noget kvalificeret modspil, siger Susanne Frahm og tilføjer, at Klub 18+ i øjeblikket er i gang med et forløb, der afsluttes i begyndelsen af april:

- De unge har selv efterspurgt et tilbud, og de er her helt frivilligt. Det er deres klub, og det er dejligt at se den omsorg, de viser hinanden, siger Susanne Frahm.

Aftener med indhold

Forløbene kører forskudt, så der kører et temaforløb ad gangen. Temaerne i forløbene kan for eksempel være adfærd på internettet, adfærd i byen, kriminalitet og straf, seksualundervisning, stofmisbrug, rollemodel, ludomani, uddannelse og beskæftigelse og sprogbrug. Temaforløbene er tilrettelagt således, at de er tilpasset deltagernes alder, køn og udfordringer. Der er således forskelligt indhold under samme tema for de mindste og ældste unge. Oplægsholderne hentes som regel udefra.

Forløbene strækker sig over 8 temaaftener og gennemføres i samarbejde med Ungekontakten og medarbejdere fra lokale klubber under Ungdomsskolen. I tilknytning til temaforløbene, Eat and Learn, afholder ByLivKolding og Ungekontakten arrangementer for forældrene til deltagerne i temaforløbene.