Den boligsociale medarbejder skal udvikle og understøtte beboerdrevne initiativer for ældre og udsatte beboere. Aktiviteterne skal være bæredygtige via frivilligt arbejde og primært ekstern finansiering. Aktiviteter og arrangementer tager udgangspunkt i beboernes ønsker: Eksempelvis motion, fællesspisninger, fælles juleaften, foredrag eller udflugter. Der bliver også hjulpet med at stable nye traditioner på benene i boligområderne. Den boligsociale medarbejder kan hjælpe med rekruttering af og samarbejde med frivillige.

Læs mere ...

Under indsatsen "Sociale arrangementer og aktiviteter" sætter vi også fokus på de flygtninge, der inden for de sidste år er ankommet til Danmark. Disse flygtninge har vist sig at have en del udfordringer i forhold til at blive inkluderet i de eksisterende tilbud og ift. den generelle inklusion. Antallet af flygtninge på integrationsydelse, der er en del af ByLivKolding, nåede i jan. 2016 op på i alt 150 borgere og tallet forventes at stige markant i løbet af de kommende år. Hertil er det de sociale arrangementer og aktiviteter ude i de forskellige boligområder en vigtig indsats i bestræbelsen på at tilbyde støtte til integrationsborgere. Støtten ydes med henblik på at etablere netværk og brobygning ift. de mange tilbud, der er i lokalområderne og Kolding by, således at integrationsborgere bliver en del af både lokalsamfundet og Kolding.  

Læs mere ...

Der skal være løbende kontakt til ejendomsfunktionærerne og boligorganisationernes administrationer, så bekymringer og relevante oplysninger kommer videre til de rette personer.

I Munkebo og Skovparken/Skovvejen er den åbne rådgivning stedet, hvor beboere kan opsøge de boligsociale medarbejdere, hvis de er bekymrede for nogle af deres naboer. I Fjordparken/Brændkjær bliver der oprettet en alternativ lokal funktion.

Læs mere ...

Under indsatsen "Opsøgende arbejde" sætter vi også fokus på de flygtninge, der inden for de sidste 3 år er ankommet til Danmark. Antallet af flygtninge på integrationsydelse, der er en del af ByLivKolding, nåede i jan. 2016 op på i alt 150 borgere og tallet forventes at stige markant i løbet af de kommende år. Hertil er det opsøgende arbejde en vigtig indsats ift. en integrerende bestræbelse, der har fokus på både brobygning og information om at bo alment.   

Læs mere ...

Åben rådgivning er gratis og anonym rådgivning, som holder åbent en gang om ugen i hvert boligområde. Beboere kan få socialfaglig rådgivning og viden om at bo alment (husleje, klager m.m.). De boligsociale medarbejdere kan hjælpe med at få kontakt til relevante myndigheder eller rådgive om opstart af frivillige aktiviteter i områderne.

Læs mere ...

Projektet er todelt. Dels vil der blive afholdt lokale it-kurser med fokus på NemID, Digital Postkasse og anden digital kommunikation med det offentlige. Der er fokus på, at beboerne skal videre fra de lokale kurser til andre tilbud i byen.

Anden del af projektet er opstart af et hold frivillige it-formidlere. De fungerer som lokale it-ambassadører, der kan hjælpe beboere, der gerne vil i gang med digital kommunikation, men som mangler den sidste hjælp.

Læs mere ...

Uddannelse af boligområdernes ejendomsfunktionærer har fokus på kulturforståelse, konflikthåndtering og arbejdet i et kvarter med en boligsocialt arbejde. Kurserne er opdelt i tre moduler.

1. modul skal give ejendomsfunktionærerne viden om det boligsociale arbejdets formål.

Læs mere ...

Alle nye beboere får et velkomstbesøg, hvor vedkommende bydes velkommen og modtager en velkomstbrochure for enten Skovparken eller Skovvejen. Her præsenteres den nye beboer for de aktiviteter der udspiller sig i boligområdet, hvor andre relevante emner i forbindelse med boligområdet har mulighed for at blive drøftet.  

Læs mere ...