Som følge af de udfordringer, der er i de enkelte kvarterer, er der mange lokale aktører, hvilket stiller større krav til koordinering og vidensdeling.

Læs mere …

Munkebo hp

November har stået i tryghedsvandringens tegn. Måneden har budt på hele fem tryghedsvandringer fordelt på Kvarteret ved Munkebo og Skovparken/Skovvejen-kvarteret.

Læs mere …

I boligområderne bor der mange udsatte beboere, og da ejendomsfunktionærerne har sin daglige gang i områderne, er det også dem, som møder beboerne til dagligt. Desuden involveres ejendomsfunktionærerne i fritidsjob/lommepenge-projektet, hvorfor der afholdes temaarrangementer for dem.

Læs mere …

Tryghedsvandring nyhed website

Ruten rundt i kvarteret var nøje planlagt. Turen gik bl.a. forbi tunnelen under Lærkevej, butikscentret og p-kælderen under p-dæk 2.

Læs mere …

I boligområderne er der et bredt problemfelt i forhold til tryghed og trivsel. Der eksisterer forskellige udfordringer med den oplevede utryghed, og der bor mange udsatte beboere, fx beboere med psykiske, misbrugs- og/eller sociale problematikker. Der er ofte problemer med adfærd i form af støj og konflikter, men også i form af social isolation. Der iværksættes derfor en række aktiviteter: Tryghedsvandringer, konflikthåndtering/mægling samt aktiviteter til styrkelse af naboskab og sammenhængskraft.

Læs mere …

Billede til De Bl Ressourcer artikel

Ejendomsfunktionærer, også kaldet De Blå Ressourcer, har en stor betydning får de lokale boligafdelinger. Som udenforstående overser man ofte hvor mange gøremål, de har rundt omkring i boligområderne. Ud over de praktiske opgaver indebærer arbejdet også den daglige kontakt med beboerne.

Læs mere …

Tryghed hjemmeside

Efter vinterens to tryghedsvandringer i afdelingerne i Brændkjær stod mere lys højt på ønskesedlen. Men det bliver klart til efteråret.

Læs mere …

Billede til workshop for ny helhedsplanIMG 8782 Fotor

Samarbejde er en grundpille i det boligsociale arbejde. Beboere, afdelingsbestyrelser og kommunale aktører er tæt på hinanden i det daglige. Dialog og erfaring spiller derfor en central rolle for trivslen ude i boligområderne.

Læs mere …