Som følge af de udfordringer, der er i de enkelte kvarterer, er der mange lokale aktører, hvilket stiller større krav til koordinering og vidensdeling.

Læs mere …

I boligområderne er der et bredt problemfelt i forhold til tryghed og trivsel. Der eksisterer forskellige udfordringer med den oplevede utryghed, og der bor mange udsatte beboere, fx beboere med psykiske, misbrugs- og/eller sociale problematikker. Der er ofte problemer med adfærd i form af støj og konflikter, men også i form af social isolation. Der iværksættes derfor en række aktiviteter: Tryghedsvandringer, konflikthåndtering/mægling samt aktiviteter til styrkelse af naboskab og sammenhængskraft.

Læs mere …

I boligområderne bor der mange udsatte beboere, og da ejendomsfunktionærerne har sin daglige gang i områderne, er det også dem, som møder beboerne til dagligt. Desuden involveres ejendomsfunktionærerne i fritidsjob/lommepenge-projektet, hvorfor der afholdes temaarrangementer for dem.

Læs mere …