Unge i alderen 18 til 30 år har nu mulighed for at få tildelt en uddannelsesmentor, selvom de ikke er en del af det kommunale brobygningsforløb til uddannelse. Uddannelsesmentoren følger den unge i 3 måneder, hvorefter den unge selv kan opsøge uddannelsesmentoren igen. Målgruppen er uddannelsesparate unge, som har enten har svært ved at komme i gang med en uddannelse eller som har svært ved at blive fastholdt i uddannelsen. "Fastholdelse af unge i uddannelse" er en forlængelse af en kommunal indsats og er frikøbt fra Jobcenter Kolding. 

 

Læs mere ...

Hvad?
I samarbejde med Dansk Flygtningehjælps Frivilliggrupper i Kolding er der to lektiecaféer - en i Munkebo og en i Skovparken. Børnene får hjælp til deres lektier, og den boligsociale medarbejdere formidler tilbuddet til områdernes børn og unge.

Samtidig danner den boligsociale medarbejdere kontakten fra lektiecaféerne til områdernes øvrige aktører.

Læs mere ...

De unge ansættes til at løse traditionelle opgaver i boligområderne i samarbejde med ejendomsfunktionærerne. De unge trænes i at varetage et job fx møde til tiden, krav, regler samt rettigheder på arbejdspladsen. Samtidig skal der arbejdes på, at forældrene bliver inddraget, så de får en forståelse for de vilkår de unge skal arbejde under og kan være med til at støtte deres børn i arbejdet.

Læs mere ...

Hvad?
Erhvervsnetværket er rettet mod lokale virksomheder, som gerne vil samarbejde om mentorordninger, virksomhedsbesøg, fritidsjob og træning i jobsøgning for unge.

Den boligsociale medarbejder finder frivillige mentorer, der kan støtte unge i at komme i gang med eller fastholde den rigtige uddannelse eller det rette arbejde.

Læs mere ...

Der vil løbende være kurser i dansk, matematik og it. Undervisningen udbydes i samarbejde med Sprogskolen, VUC, AOF og Netværkslokomotivet. De forberedende voksenkurser i dansk og matematik er gratis, mens beboere skal betale for at komme på it-kurser.

Der er fokus på at brobygge til byens andre kursustilbud, så deltagerne for mod til at gå til kurser uden for boligområderne.

Læs mere ...