Kommunikation i kvarteret: Frivillige, der gerne vil gøre den lokale kommunikation bedre via beboerblade og aktivitetskalender på nettet støttes og uddannes. Der er mange beboere på Skovvejen og et opslag i opgangene er ikke altid den bedste måde at kommunikere til alle på en gang. Nye måder og metoder undersøges, og de frivillige får hjælp til at blive bedre til at kommunikere.

Læs mere ...

Kommunikationen fra kvarterne skal nuancere billedet af boligområderne. Der bliver lavet en imagestrategi for de enkelte boligområder, som koordineres med Kolding Kommunes kommunikation fra områderne og boligorganisationernes udlejningsmæssige tiltag i helhedsplanens afdelinger.

Kommunikationen fra områderne koordineres med boligorganisationernes udlejningstiltag i helhedsplanens afdelinger, så der i videst mulige omfang skabes synergi mellem tiltagene.

Læs mere ...

Der skal laves lokale kommunikationsstrategier og planer for, hvordan information om det boligsociale arbejde og andre relevante aktiviteter og initiativer bliver formidlet til beboere og samarbejdspartnere i de tre kvarterer.

Der bliver også udarbejdet kvarterbaserede nyhedsbreve og andre initiativer, der kan være med til at dele informationerne på den bedste måde.

Læs mere ...

Der bliver lavet en fælles strategi for kommunikation om det boligsociale arbejde i Kolding, så viden og resultater bliver tilgængelig og når frem til dem, der har behov for at følge med i udviklingen.

Læs mere ...

Der gennemføres lokale kurser for frivillige i forhold til kommunikation via fx hjemmeside, beboerblade/kvarterblade. Kurserne kan også fokusere på grundlæggende færdigheder: det gode opslag, brug af Facebook ved aktiviteter og andre kurser. Kurserne tilpasses de aktuelle frivilliges behov og ønsker.

Der vil desuden etableres et korps af frivillige, der har fokus på beboerdrevet kommunikation, således at der opnås sparring på tværs af boligområderne blandt de beboere, der arbejder med kommunikation.

Læs mere ...