Udannelse hp

Maria og Dennis hjælper unge ledige fra boligområderne med at komme i job eller uddannelse.

Læs mere …

Alle boligområderne, der er en del af helhedsplanen, har et markant lavere uddannelsesniveau, end det gør sig gældende for Kolding Kommune. Der er en relativt stor gruppe af unge, der ikke er kommet i gang med en ungdomsuddannelse, eller som er faldet fra den uddannelse, som de har påbegyndt. Mange børn/unge i boligområderne vokser op i ressourcesvage hjem, hvor der er ingen/ringe tilknytning til arbejdsmarkedet. Forældrene har derfor ikke viden og erfaring i forhold til uddannelse og job, som de kan videregive til deres børn. De unge har derfor svært ved at navigere i forhold til uddannelse og job.

Læs mere …

Som følge af de udfordringer, der er i de enkelte kvarterer, er der mange lokale aktører, hvilket stiller større krav til koordinering og vidensdeling.

Læs mere …

Billede til Engelsk Kursus i Caf 43 Fotor

Forårets engelskkursus i Skovparken er gået over stok og sten. En broget flok af otte beboere deltog: bl.a. danskere, syrere og deltagere fra andre himmelstrøg. Her har de på ugens første dag i de sidste fire måneder mødt op i Café 43 til engelskkursus for let øvede.

Læs mere …

Alle boligområderne, der er en del af helhedsplanen, har et markant lavere uddannelsesniveau, end det gør sig gældende for Kolding Kommune. Generelt for afdelingerne er også, at mange beboere er uden for arbejdsmarkedet, hvilket bl.a. skyldes det lave uddannelsesniveau.

Læs mere …

Jobcenter i Den Grnne Gren

Beboere i Munkebo har nu mulighed for at få rådgivning i deres boligområde. Jobcentret på Dieselvej har siden januar 2016 haft et fremskudt jobcenter i Skovparken. Jobbutikken dækker områderne omkring Skovparken, Skovvejen og Munkebo.

Læs mere …

I boligområderne er der mange børn og unge, som ikke har mulighed for at modtage lektiehjælp hjemme, da mange børn/unge vokser op i ressourcesvage hjem, hvor forældrene fx ingen uddannelse har eller ikke kan sproget.

Læs mere …