hverdagskonomi hp

18 beboere i Skovparken fik i september opkvalificeret deres viden om økonomi – både i husholdningen og generelt i samfundet. Det kom der mange gode samtaler ud af.

Læs mere …

Som følge af de udfordringer, der er i de enkelte kvarterer, er der mange lokale aktører, hvilket stiller større krav til koordinering og vidensdeling.

Læs mere …

Mariekjr hp

Børnehaven Mariekjær træner børnene i at tro på sig selv og blive en aktiv del af et fællesskab.

Læs mere …

Der er beboere, som ikke kender til det offentlige system eller som er usikre på, hvor de skal henvende sig for at få hjælp. Rådgivningen kan være en hurtig hjælp videre, da den er placeret lokalt i boligområderne.

Læs mere …

Bramdrup skole hp

Kultur- og integrationsvejleder Mursalin Esmati har siden efteråret 2018 arbejdet med et projekt om forældreinddragelse på Bramdrup Skole. Opgaven er at skabe en tættere dialog mellem skolen og forældre i boligområdet Skovparken/Skovvejen-kvarteret.

Læs mere …

I boligområderne er der en stor andel af børn/unge, som i en tidlig alder færdes på egen hånd i boligområder. Forældrene selv og lokale institutioner/klubber giver udtryk for, at en gruppe forældre har svært ved at få overblik over og forstå deres børns liv. Der iværksættes derfor en række aktiviteter med henblik på at give forældrene viden og redskaber til at understøtte børnenes udvikling: Dialogmøder, forældrekurser, forældrenetværk samt forældreinddragelse.

Læs mere …

Forldre hp

Nye projekter om forældreinddragelse skal være med til at sikre en tættere dialog og sammenhæng mellem skoler/institutioner og forældre i boligområderne Skovparken/Skovvejen-kvarteret og kvarteret ved Munkebo.

Læs mere …