Som følge af de udfordringer, der er i de enkelte kvarterer, er der mange lokale aktører, hvilket stiller større krav til koordinering og vidensdeling.

Læs mere …

I boligområderne er der en stor andel af børn/unge, som i en tidlig alder færdes på egen hånd i boligområder. Forældrene selv og lokale institutioner/klubber giver udtryk for, at en gruppe forældre har svært ved at få overblik over og forstå deres børns liv. Der iværksættes derfor en række aktiviteter med henblik på at give forældrene viden og redskaber til at understøtte børnenes udvikling: Dialogmøder, forældrekurser, forældrenetværk samt forældreinddragelse.

Læs mere …

Der er beboere, som ikke kender til det offentlige system eller som er usikre på, hvor de skal henvende sig for at få hjælp. Rådgivningen kan være en hurtig hjælp videre, da den er placeret lokalt i boligområderne.

Læs mere …