Unge fra boligområderne skal give deres bud på fremtidens muligheder og inkluderes i Kolding Kommunes kreative proces "Vi designer livet". Temaerne afhænger af de unges aktuelle interesser og udfordringer.

Hvorfor?
Der er en relativ stor gruppe unge, der ikke føler sig som en del af det omkringliggende samfund.

Læs mere ...

Hvad?
10-13-årige deler opslag ud og laver andre opgaver for afdelingsbestyrelserne i kvarteret. På den måde optjener de point til fællesoplevelser for Juniorklubben.

De unge, som er gamle nok og vurderes klar, guides videre til et fritidsjob uden for kvarteret. Andre unge kan få et fritidsjob hos de lokale ejendomsfunktionærer.

Læs mere ...

Der bliver etableret, udviklet og understøttet netværk for forældre og børnefamilier. Netværkene skal skabe nye fællesskaber på tværs af etnicitet og give plads til at udveksle erfaring og viden om børn og unge.

Der vil være dialogmøder om eksempelvis børns læsefærdigheder, lektielæsning og uddannelsesvalg. Der vil også være kurser med praktiske værktøjer som "forældre-it" og "forældrematematik". Kurser og dialogmøder giver forældrene viden, der også kan bruges til at danne netværksgrupperne.

Læs mere ...

Der bliver støttet lokale væresteder for børn og unge i de tre kvarterer Skovvejen/Skovparken, Munkebo og Fjordparken/Brændkjær.

Klub 101 i Munkebo er et værested for børn og unge baseret på både lønnet og frivillig arbejdskraft. Der holdes primært åbent, når de kommunale tilbud har lukket, så stedet supplerer de øvrige fritidsmuligheder. Med udgangspunkt i klubben er der opsøgende arbejde til de børn, der ikke er en del af de ordinære aktivitetstilbud. Der bliver brobygget til foreningslivet, de yngste laver opgaver for afdelingen og tjener point til oplevelser sammen klubben. De ældre får hjælp til fritidsjobvejledning, og klubrådet skal styrke de unges demokratiforståelse.

Læs mere ...

Flere børn og unge fra boligområderne skal deltage i Koldings foreninger. Det skal ske via samarbejde mellem lokale væresteder, junior- og ungdomsklubber og foreninger i Kolding. Eksempelvis kan foreninger komme ud og præsentere deres tilbud, og børn og unge kan komme i prøveperiode hos en forening.

Læs mere ...

De boligsociale medarbejdere skal understøtte og udvikle beboerdrevne sociale arrangementer for børnefamilier i boligområderne. De støtter og rådgiver, men de er ikke praktisk ansvarlig for arrangementer. Der er særligt fokus på arrangementer, der går på tværs af boligafdelingerne, og arrangementer, der inkluderer forskellige etniske grupper.

Læs mere ...

Foreningsguide er et projektforløb for børn og unge, der strækker sig over 8-10 måneder. Med udgangspunkt i de lokale klubber og væresteder nedsættes en gruppe unge, der skal formidle Koldings foreningsliv til jævnaldrende og yngre børn.

Projektet er todelt. Dels modtager de unge undervisning i vilkår for frivillige foreninger og foreningskultur, så de kan fungere som ambassadører for foreningslivet.

Læs mere ...