”Skovvejens facetter” er en kulturindsats, hvor beboerne på Skovvejen beskriver og illustrerer deres kvarter via kulturelle aktiviteter. Udgangspunktet er beboernes egne ønsker, og ved at sætte flere småprojekter i gang, når indsatsen en større gruppe af beboere på Skovvejen. Beboerne inddrages tidligt og engageres i hvilke aktiviteter, der skal opstartes. Alt afhængig af antallet af forslag fra beboerne, vil der blive afholdt afstemning om, hvilke aktiviteter der skal opstartes.

Læs mere ...

Der bliver oprettet erfaringsnetværk for frivillige i de tre boligområder. Det kan både være udveksling af generelle erfaringer på tværs af byen, men der kan også være frivillige, der arbejder med de samme opgaver, der kan have gavn af at lære af hinanden.

Der vil blive afholdt kurser med indhold, der tager udgangspunkt i de frivilliges ønsker. Det kunne eksempelvis være førstehjælpskursus, konflikthåndtering og god kommunikation.

Læs mere ...

Beboerdemokratiet er rygraden i den almene boligbevægelse, og beboerne skal have øget adgang til information om det at bo alment. Der afholdes årligt et informationsmøde, hvor beboerdemokratiet er på dagsordenen.

Samtidig vil der være er en oplysningskampagne om indeklima og miljø. Der bliver udarbejdet en pjece med vejledning i forhold til el, vand og varme.

Læs mere ...

Kvarternetværkene er samlingspunktet for frivillige, ansatte og beboerdemokrater i de tre kvarterer, der er med i den boligsociale helhedsplan. Fælles for deltagerne er, at de på den ene eller anden måde beskæftiger sig med deres områdes udvikling.

Der holdes lokale kvarternetværksmøder og et årligt fællesseminarer for deltagere på tværs af boligområderne. Møderne skal udvikle samarbejdet og øge kendskabet til hinandens ressourcer.

Læs mere ...

Alle afdelingsbestyrelser får tilknyttet en boligsocial medarbejder som kontaktperson, der skal sikre, at praktiske forhold omkring indsatserne i de enkelte afdelinger løses hurtigt. Kontaktpersonen bliver også ansvarlig for at bringe nye behov og udfordringer videre til ByLivKolding og sikre nærhed og koordinering mellem de enkelte afdelingsbestyrelser og helhedsplanen.

Læs mere ...