Som følge af de udfordringer, der er i de enkelte kvarterer, er der mange lokale aktører, hvilket stiller større krav til koordinering og vidensdeling.

Læs mere …

Boligområdernes børn/unge ses i en tidlig alder på egen hånd i gademiljøet samt i grupper med unge, som er på kant med loven. Der har med jævne mellemrum været eksempler, hvor unge fra boligområderne har haft en problematisk adfærd. I boligområderne er der desuden en stor gruppe med ringe eller ingen tilknytning til arbejdsmarkedet. Det betyder, at en stor andel af børnene vokser op uden rollemodeller for, hvordan de skal begå sig på arbejdsmarkedet. Det kan være med til at præge børn og unges opfattelse af egne muligheder i fremtiden. Aktiviteten har fokus på såvel det kriminalpræventive som at understøtte den enkeltes mulighed for at bryde negativ social arv.

Læs mere …

 

I boligområderne er der generelt en udfordring i forhold til børn/unge med manglende tilhørsforhold, og som har behov for støtte til at indgå i ordinære fællesskaber. Der fokuseres derfor på brobygning til fritidslivet og kommunale rådgivnings- og vejledningstilbud.

Læs mere …

Boligområdernes børn/unge ses i en tidlig alder på egen hånd i gademiljøet samt i grupper med unge, som er på kant med loven. Der har med jævne mellemrum været eksempler, hvor unge fra boligområderne har haft en problematisk adfærd. Der arbejdes derfor forebyggende med gruppens adfærd.

Læs mere …