Eat and learn hp

”Eat and Learn” hedder en af ByLivKoldings indsatser i Munkebo. Det er et temaforløb, hvor børn og unge i aldersgruppen 13-17 år jævnligt mødes med voksne om noget fagligt indhold efterfulgt af et måltid mad.

Læs mere …

DUI nyhed website

Kreative talenter og sportslige evner er der mange af blandt kvarterets børn og unge, og de har i løbet af foråret rigtigt fået mulighed for at udfolde sig. De har nemlig besøgt nogle af Koldings foreninger.

Læs mere …

Lektiecaf hp

En ny lektiecafé i Munkebo giver skoleelever en hjælpende hånd til lektierne. Mange har meldt sig som frivillige lektiehjælpere.

Læs mere …

Som følge af de udfordringer, der er i de enkelte kvarterer, er der mange lokale aktører, hvilket stiller større krav til koordinering og vidensdeling.

Læs mere …

Brobygning hp

Scenen er Klosterparkens 850 kvadratmeter store skaterbane midt i Kolding. Råbene fra 15-20 skatende børn gjalder mellem husgavlene og banelegemenet ved siden af banen. Rundt omkring sidder mødre og små-søskende og kigger med.

Læs mere …

 

I boligområderne er der generelt en udfordring i forhold til børn/unge med manglende tilhørsforhold, og som har behov for støtte til at indgå i ordinære fællesskaber. Der fokuseres derfor på brobygning til fritidslivet og kommunale rådgivnings- og vejledningstilbud.

Læs mere …

Temaforlb hp

En gang om ugen mødes børn og unge for at lære noget og spise sammen.

Læs mere …

Boligområdernes børn/unge ses i en tidlig alder på egen hånd i gademiljøet samt i grupper med unge, som er på kant med loven. Der har med jævne mellemrum været eksempler, hvor unge fra boligområderne har haft en problematisk adfærd. I boligområderne er der desuden en stor gruppe med ringe eller ingen tilknytning til arbejdsmarkedet. Det betyder, at en stor andel af børnene vokser op uden rollemodeller for, hvordan de skal begå sig på arbejdsmarkedet. Det kan være med til at præge børn og unges opfattelse af egne muligheder i fremtiden. Aktiviteten har fokus på såvel det kriminalpræventive som at understøtte den enkeltes mulighed for at bryde negativ social arv.

Læs mere …

Fritidsjob hjemmeside

”De boligsociale indsatser er et vigtigt bidrag”. Sådan lyder det i en ny undersøgelse, som viser, at boligsociale indsatser, fx fritidsjob og lommepengeprojekter, som vi har i Kolding, bidrager til at få flere unge på arbejdsmarkedet.

Læs mere …

Boligområdernes børn/unge ses i en tidlig alder på egen hånd i gademiljøet samt i grupper med unge, som er på kant med loven. Der har med jævne mellemrum været eksempler, hvor unge fra boligområderne har haft en problematisk adfærd. Der arbejdes derfor forebyggende med gruppens adfærd.

Læs mere …