Der gennemføres lokale kurser for frivillige i forhold til kommunikation via fx hjemmeside, beboerblade/kvarterblade. Kurserne kan også fokusere på grundlæggende færdigheder: det gode opslag, brug af Facebook ved aktiviteter og andre kurser. Kurserne tilpasses de aktuelle frivilliges behov og ønsker.

Der vil desuden etableres et korps af frivillige, der har fokus på beboerdrevet kommunikation, således at der opnås sparring på tværs af boligområderne blandt de beboere, der arbejder med kommunikation.

Eventuelle udgifter til fx beboerblade og hjemmesider afholdes af afdelingerne. Der er således udelukkende tale om uddannelse og opkvalificering af kompetencer.

I forbindelse med hændelser og politiske tiltag i områderne, vil der blive udarbejdet pressestrategier i samarbejde med de enkelte bestyrelser, organisationsbestyrelser samt samarbejdspartnere.

Hvorfor?

Kommunikation i kvarteret: I afdelingerne er det en udfordring at sikre kommunikation til alle beboere. En stor del af kommunikationen varetages lokalt af beboere, der enten er frivilligt engagerede i aktiviteter eller sidder i afdelingsbestyrelserne. Kommunikationen til beboerne stiller pga. beboersammensætningen krav om tydelighed. Nogle har en sproglig barriere og svag tradition for skriftlig kommunikation. Der er behov for en målrettet strategi for kommunikationen, der tager højde for de særlige forhold, der gør sig gældende i de enkelte boligområder og de ressourcer, der er til stede i de enkelte boligområder. I de enkelte kvarterer er der forskellige traditioner for beboerblade, opslag, hjemmeside og nyhedsbreve. Det er erfaringen, at de frivillige gerne selv vil være ansvarlige for kommunikationen, men at der er usikkerhed i forhold til kompetencer og muligheder.

Image: De særligt udsatte boligområder oplever løbende en stor interesse fra den lokale presse i forhold til politiske tiltag i boligområderne, men også i forhold til konkrete hændelser i boligområderne. Særligt boligområderne Skovparken/Skovvejen og Munkebo er genstand for en stor interesse fra lokale medier, og afdelingsbestyrelserne bliver i denne sammenhæng ofte kontaktet af pressen. Der er blandt bestyrelsesmedlemmerne et ønske om, at blive klædt på i forhold til håndtering af pressen i disse sager.

Hvem?
Projektet er henvendt til frivillige, potentielle frivillige, afdelingsbestyrelser og organisationsbestyrelser.

Hvor?
Projektet er både for Fjordparken/Brændkjær, Skovparken/Skovvejen og Munkebo.

Kontakt

 

Foto hjemmeside kontakter Andreas Pedersen
Kommunikationsmedarbejder
Tlf. 3084 0505 |
andreas[a]bylivkolding.dk

Status: To gange om året bliver der gjort status for projektet. Første gang bliver omkring juli 2014.