Der bliver lavet en fælles strategi for kommunikation om det boligsociale arbejde i Kolding, så viden og resultater bliver tilgængelig og når frem til dem, der har behov for at følge med i udviklingen.

Hvorfor?
Den boligsociale helhedsplan dækker tre kvarterer, 14 boligafdelinger og godt 6.200 beboere. Derfor er der behov for målrettet kommunikation om de boligsociale resultater og effekter, så beboerem afdelingsbestyrelser, lokale aktører og Kolding Kommune føler sig informeret. Samarbejdet er essentielt for at det boligsociale arbejde kan lykkedes, og tilstrækkelig og målrettet kommunikation er en forudsætning for, at det kan lade sig gøre.

Hvem?
Kommunikationen er henvendt til alle samarbejdspartnere, afdelingsbestyrelser, boligorganisationer, byrådet og de kommunale forvaltninger.

Kontakt

 

Foto hjemmeside kontakter Andreas Pedersen
Kommunikationsmedarbejder
Tlf. 3084 0505 |
andreas[a]bylivkolding.dk

Kontakt

Status: To gange om året bliver der gjort status for projektet. Første gang bliver omkring juli 2014.