Der skal laves lokale kommunikationsstrategier og planer for, hvordan information om det boligsociale arbejde og andre relevante aktiviteter og initiativer bliver formidlet til beboere og samarbejdspartnere i de tre kvarterer.

Der bliver også udarbejdet kvarterbaserede nyhedsbreve og andre initiativer, der kan være med til at dele informationerne på den bedste måde.

Hvorfor?
I afdelingerne er det en udfordring at sikre kommunikation til alle beboere. Problemer med sproglige kundskaber og en svag tradition for skriftlig kommunikation stiller krav til, at kommunikationen sker på mange forskellige måder, og der er behov for lokale kommunikationsstrategier.

Styrkelse af det lokale arbejde og samarbejde forudsætter et højt informationsniveau, så alle grupper af beboere og lokale samarbejdspartnere får mulighed for relevant viden om tiltagene i deres kvarter.

Hvem?
Kommunikationen skal være henvendt alle beboere og de lokale samarbejdspartnere i de tre kvarterer.

Hvor?
Der skal udarbejdes kommunikationsstrategier både i Fjordparken/Brændkjær, Munkebo og Skovparken/Skovvejen.

Kontakt

Foto hjemmeside kontakter Andreas Pedersen
Kommunikationsmedarbejder
Tlf. 3084 0505 |
andreas[a]bylivkolding.dk

Status: To gange om året bliver der gjort status for projektet. Første gang bliver omkring juli 2014.