Kommunikation i kvarteret: Frivillige, der gerne vil gøre den lokale kommunikation bedre via beboerblade og aktivitetskalender på nettet støttes og uddannes. Der er mange beboere på Skovvejen og et opslag i opgangene er ikke altid den bedste måde at kommunikere til alle på en gang. Nye måder og metoder undersøges, og de frivillige får hjælp til at blive bedre til at kommunikere.

Image: Skovvejen rummer mange nuancer, der ikke passer til kvarterets ghettostempel i kølvandet på den årlige "liste over særligt udsatte boligområder". Ved at vise positive tendenser og medmenneskelige portrætter i de lokale medier kan det overvejende negative billede af kvarteret suppleres med konstruktive nuancer, som beboerne kan være stolte af.

Indsatsen koordineres med det andet kommunikationsarbejde under ByLivKolding.

Hvorfor?
Der er i boligområdet en udfordring i forhold til den interne kommunikation. Det er en udfordring at nå alle beboergrupper med kommunikationen. Der er derfor et behov for at styrke den interne kommunikation.

Der er derudover en generel udfordring i forhold til image. En stor del af borgerne i Kolding Kommune vurderer Skovvejen som et negativt sted at bo. Områdets image påvirker beboernes selvforståelse og dermed også deres trivsel.

Hvem og hvor?
Kommunikationen internt i kvarteret er henvendt til beboere, mens den eksterne kommunikation er henvendt til Kolding borgere.

Stillingen er i øjeblikket ubesat. Projektet udløber den 31. december 2015.

Status: To gange om året bliver der gjort status for projektet. Første gang bliver omkring juli 2014.